Pošlji povpraševanje

Največje vprašanje pri postavitvi sončne elektrarne – cena

Cena sončne elektrarne marsikoga odvrne od njenega nakupa, kljub temu, da dandanes postajajo vse bolj priljubljene, učinkovite in cenovno ugodne. K temu prispevajo težnje držav članic Evropske Unije k čim bolj trajnostnim in okolju prijaznim načinom pridobivanja električne energije. Pri postavitvi sončne elektrarne pa vam je za pomoč na voljo tudi Eko sklad, ki s subvencijami niža ceno investicije sončne elektrarne.

Cena postavitve sončne elektrarne je odvisna od številnih dejavnikov. Pri nam pa lahko zaprosite za neobvezujoč informativni predračun, kjer vam bomo izračunali približek za ceno investicije sončne elektrarne. Potrebujemo le podatek o vaši letni porabi električne energije (v kWh) in naslov vašega objekta.


Sončna elektrarna na ključ cena


Pri podjetju Solar LCR vam nudimo postavitev sončne elektrarne na ključ

Pri podjetju Solar LCR vam stojimo ob strani skozi celoten postopek. Na začetku vam bomo seveda na voljo za svetovanje, opravili bomo potrebne začetne meritve in na koncu seveda priklopili vašo sončno elektrarno na vaše električno omrežje. Niti z dokumentacijo za pridobitev soglasja za sončno elektrarno ne boste imeli dela, saj tudi to storimo ni, enako velja za dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev od Eko sklada.

Naše ponudbe vključujejo vse potrebno za montažo in izračun cene sončne elektrarne:

  • Kakovostni fotonapetostni modul proizvajalca JA Solar.
  • Solarni razsmernik proizveden v podjetju SolarEdge z garancijo, ki traja 12 let in jo je možno podaljšati tudi do 25 let.
  • Optimizator moči znamke SolarEdge, katerega naloga je maksimiranje izkoristka vaše sončne elektrarne, služi pa tudi kot nekakšno varovalo, če pride kje do okvare.
  • Nosilna podkonstrukcija, ki pa je odvisna od vrste kritin, s katerimi je pokrita vaša streha. Obstajajo tudi posebni nosilci, ki vaše sončne panele usmerjajo proti soncu, tako da bo vpadni kot sončnih žarkov čim višji. So sicer nekoliko dražji od navadni, vendar omogočajo optimalen izkoristek pri pridobivanju električne energije skozi ves dan.
  • Drobni material, katerega količina je odvisna od velikosti in zahtevnosti postavitve vaše sončne elektrarne.


Sončna elektrarna na ključ – cena s pomočjo Eko sklada ne bo več ovira

Eko sklad že leta pomaga slovenskim gospodinjstvo pri prehodu na bolj trajnostne vire električne energije. Zavedajo se, da je smiselno razbremeniti okolje in prebivalstvo opremiti s čim več sončnimi elektrarnami, cena pri tem ne sme biti ovira. Zato krijejo velik del stroškov postavitve sončne elektrarne na ključ (cena montaže je vključena), možno pa je pridobiti tudi subvencijo za dodatno opremo, ki je včasih potrebna.

Pogoj za pridobitev subvencije je, da se sončna elektrarna postavi na stavbo, ki ima gradbeno dovoljenje. Lahko pa je nameščena tudi na pomožnih, enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob stavbi. Za pomoč pri ceni postavitve sončne elektrarne na ključ pa lahko zaprosi vsak, ki je lastnik ali pa solastnik objekta, kjer se bo postavila sončna elektrarna, etažni lastnik ali solastnik, ali pa družinski član lastnika objekta. Prijavijo se lahko tudi samostojni podjetniki, fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, in pravne osebe zasebnega prava. Vloga mora biti oddana še pred začetkom izvajanja del. Višina subvencije nepovratnih sredstev znaša 180,00 EUR na 1kVA nazivne moči vaše sončne elektrarne in je omejena na največ 80 % seštevka priključnih moči odjemnih mest.

Eko sklad ponuja še dodatno možnost pomoči in sicer nizko obrestni kredit. Minimalni znesek kredita, ki vam ga lahko ponudijo, znaša 1500,00 EUR, obrestna mera je le 1,3 %, odplačilna dobo pa za večino znaša največ 10 let.


Sončne elektrarne v Sloveniji po dostopni ceni


Naj vas cena sončne elektrarne in obračun električne energije ne skrbita

Z postavitvijo sončne elektrarne boste na področju električne energije skoraj da samooskrbni, ne pa povsem. Še vedno boste namreč povezani z javnim električnim omrežjem, saj vas vaša sončna elektrarna najverjetneje ne bo ves čas sposobna oskrbovati z električno energijo. Njega učinkovitost je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši orientiranost vaše strehe (največji izkoristek dobijo sončne elektrarne, postavljene na strehah, ki so obrnjene proti jugu), naklona strehe in vpadnega kota sončnih žarkov, števila oblačnih dni, letnega časa in podobno.

Včasih boste torej nekaj elektrike vzeli iz električnega omrežja, vendar boste najverjetneje večino časa pridelali več energije, kot je boste porabili. V tem primeru bo višek šel v električno omrežje in konec leta prejmete obračun, izračunan na podlagi podatkov z števca o porabljeni in proizvedeni električni energiji.


Kdaj se povrne cena investicije sončne elektrarne?

Postavitev sončne elektrarne se izplača skoraj vsakomur, še posebej v teh negotovih časih, ko cena električne energije grozi z naraščanjem. Sončna elektrarna pa zagotovi, da se vaši stroški za električno energijo zmanjšajo za vse do 75 %. Povprečen čas za povrnitev stroškov je sicer odvisen od številnih dejavnikov (najbolj od višine cene sončne elektrarne), vendar pa v povprečju znaša okoli 10 do 12 let, pri čemer seveda zelo pomaga subvencija Eko sklada. Čeprav se to sprva zdi veliko časa, ne smete pozabiti, da imajo sodobne kakovostne sončne elektrarne dolgo življenjsko dobo, ki se giblje okoli 30 let.