Fotovoltaika za vikend ali vaš dom: kaj je fotovoltaika in kaj je njena prednost?


Fotovoltaika je beseda, ki ste jo najverjetneje že zasledili, vendar morda ne veste povsem natančno, kaj je fotovoltaika oz. kaj ta beseda pomeni. Ker so mnogi strokovnjaki za trajnostno pridobivanje energije prepričani, da je prav fotovoltaična energija eden od najpomembnejših virov, ki lahko omogočijo prehod k okolju prijaznejšim oblikam pridobivanja električne energije, je vsekakor smiselno, da se čim prej podrobneje seznanite s tem, kaj je fotovoltaika in katere so njene prednosti. Najverjetneje boste ugotovili, da gre za rešitev, ki je zanimiva tudi za vas – naj bo to zgolj fotovoltaika za vikend ali za vaše stalno domovanje.


Fotovoltaika

Kaj je fotovoltaika?

Kaj je torej fotovoltaika in kje vse pride v poštev? Najpreprostejši odgovor na vprašanje, kaj je fotovoltaika, je, da je to sistem oziroma sklop modulov, namenjenih zbiranju sončne energije in pretvorbi te energije v električno.

Poleg modulov je ključni element sistema inverter, katerega naloga je pretvorba enosmernega toka v dvosmernega. Modul se običajno namesti na streho objekta, pri čemer je pomembno, da smo pozorni na ustrezno lego. Za namestitev modulov je najprimernejša streha, obrnjena proti jugu.

Module je poleg tega možno namestiti na streho, orientirano proti vzhodu ali zahodu, žal pa solarni moduli niso primerni za strehe, ki so obrnjene proti severu. V tovrstnih primerih je bolj smiselno, da se fotovoltaični modul, ki je osnovni sestavni del solarne elektrarne za samooskrbo za domove, vikende in male poslovne odjemalce, postavi tik ob objekt.


Fotovoltaična energija ima številne prednosti

To, da vemo, kaj je fotovoltaika, seveda še ne pove kaj dosti o njenih prednostih. Kaj je torej tisti najpomembnejši razlog, zaradi katerega se je smiselno odločiti za to rešitev? Kaj je njena največja prednost? Glavni »čar« za večino investitorjev je nedvomno možnost precejšnjih prihrankov, saj moduli za izkoriščanje sončne energije poskrbijo, da precejšen del električne energije, ki jo potrebujete, pridobite iz brezplačnega vira. Nekatere solarne elektrarne za samooskrbo ustvarijo celo presežek energije, ki se nato odda v omrežje.

Če si lahko (praktično) vso elektriko, ki jo potrebujete, zagotovite iz brezplačnih virov, se začetna investicija povrne še posebej hitro. Toda čeprav 100-odstotno pokrivanje lastnih potreb morda ni možno, so prihranki vseeno tolikšni, da se naložba v kakovostne solarne module nedvomno izplača. Povprečen čas, ki je potreben za povrnitev investicije, znaša 7–10 let. Seveda pa prednosti samooskrbne sončne elektrarne niso povezane »samo« s finančnim vidikom. Gre namreč za naprave, ki predstavljajo pomemben prispevek k zaščiti okolja, saj omogočajo opuščanje fosilnih goriv in preusmeritev k uporabi obnovljivih virov.


Kakovosten fotovoltaični modul osnova učinkovitega delovanja sistema

V podjetju LCR Solar se zavedajo, da je eden ključnih dejavnikov za učinkovitost samooskrbne sončne elektrarne – poleg ustrezne orientacije – kakovost samih modulov. V njihovi ponudbi vas zato čakajo moduli, ki spadajo v najvišji kakovostni razred. Gre za izdelke svetovno uveljavljenih proizvajalcev, kot je JA Solar. Za optimalno delovanje sončne elektrarne obenem skrbijo nadpovprečno zmogljivi inverterji. Odlična izbira so inverterji SolarEdge, ki predstavljajo nadgradnjo klasičnih inverterjev. Pri običajnih inverterjih je učinkovitost sistema odvisna od modula z najslabšim izkoristkom, medtem ko pri inverterjih SolarEdge fotovoltaični modul z nekoliko slabšim izkoristkom ne vpliva na učinkovitost celote, kar je zasluga optimizatorjev moči, ki so dodani vsakemu modulu.

Dodatna prednost sončnih elektrarn, pri katerih je uporabljen inverter SolarEdge, je zagotavljanje nadpovprečne varnosti med izvajanjem vzdrževalnih del. Ko sistem izklopite, se namreč napetost optimizatorjev zmanjša na 1 volt, kar pri običajnih sistemih ni izvedljivo. Za vzpostavitev funkcionalne solarne elektrarne za samooskrbo z električno energijo – doma ali na vikendu – torej ni dovolj, da razumete, kaj je fotovoltaika, ampak je pomembno, da se poglobite v to, kaj so specifike posameznih modulov in inverterjev.

Fotovoltaični moduli

Smiselna tudi fotovoltaika za vikend počitniške objekte

Osnovna omejitev pri postavitvi sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo je upoštevanje priključne moči merilnega mesta. Samooskrbna sončna elektrarna ne sme presegati 80 odstotkov moči odjemnega mesta, kar pomeni, da je največja dovoljena nazivna moč 34,4 kW. Tako gre za naprave, ki so v osnovi namenjene posameznim gospodinjstvom, poleg tega pa pridejo v poštev pri malih poslovnih uporabnikih. Ko govorimo o gospodinjstvih, imamo v mislih tako stalna bivališča kot vikende. Zelo smiselna rešitev je namreč tudi fotovoltaika za vikend.

Četudi se morda trenutno še ne nameravate odločiti za malce večji sistem, ki bi zagotavljal energijo za objekt, kjer preživite največ časa, je vsekakor pametno razmisliti vsaj o napravi za vaš vikend. Pri sistemih za vikend je še posebej pomembno ustrezno dimenzioniranje. Za vikend praviloma zadošča precej majhna naprava oz. naprava z manjšo močjo, saj na vikendu večina preživi krajši del leta. Tako morate paziti, da za svoj vikend ne izberete prevelike moči, saj bi bila povračilna doba za panele za vaš vikend sicer precej daljša, kot bi lahko bila.

V podjetju LCR Solar vam z veseljem pomagajo pri dimenzioniranju, ne glede na to, ali vas zanima nekoliko večji sistem ali predvsem fotovoltaika za vikend. Poskrbeli bodo, da bo fotovoltatika za vikend ali za vaš dom prilagojena vašim dejanskim potrebam in usklajena z zakonodajo, hkrati pa vam pomagajo pri pridobitvi subvencije za solarne module za vaš dom ali vikend.