Sončna elektrarna – cena, postopek, prednosti in ostale bistvene informacije

Cena sončne elektrarne je za povprečno slovensko gospodinjstvo ali podjetje na prvi pogled kar velik finančni zalogaj. Zadnje čase pa smo priča šviganju cen električne energije v nebo, kar je samo eden izmed razlogov, da se gradnja sončne elektrarne, s katero boste na področju električne energije skorajda samozadostni, gotovo izplača. Še posebej pa kadar pri ceni sončne elektrarne upoštevamo še finančno pomoč Eko sklada v obliki nepovratnih sredstev. Kaj pa so ostali razlogi?


Enoten cenik sončne elektrarne ne obstaja, saj je cena sončne elektrarne za vsak objekt drugačna

Cena sončne elektrarne je odvisna od številnih dejavnikov, predvsem pa od vaše letne porabe električne energije. Od tega podatka je namreč odvisno število fotovoltaičnih modulov, ki jih boste potrebovali.

cena izgradnje sončne elektrarne

Cena sončne elektrarne je bistveno nižja, ko v račun vključimo finančno pomoč Eko sklada

Poceni sončna elektrarna. Tega gotovo ne slišimo pogosto. S pomočjo Eko sklada, pa te besede postanejo resničnost. Eko sklad namreč že lep čas s subvencijami pomaga ljudem pri soočenju s ceno izgradnje sončne elektrarne. Vse, kar morate za to storiti, je Eko skladu vročiti izpolnjeno vlogo, s katero začne postopek za pridobivanje nepovratnih sredstev za gradnjo sončne elektrarne. Subvencija, ki jo nudijo, znižuje celotno ceno izgradnje sončne elektrarne skozi ves postopek, od montaže do zagona ter potrebno dodatno opremo.

Popust subvencije na ceno izgradnje sončne elektrarne znaša 180,00 EUR na 1kVA nazivne moči sončne elektrarne in je omejena na maksimalno 80 % seštevka priključnih moči vseh odjemnih mest. Eko sklad pa ponuja tudi nizko obrestni kredit v višini 1500 EUR, z obrestno mero, ki znaša le 1,3 %, in odplačilno dobo vse do največ 10 let.


Cena izgradnje sončne elektrarne se povrne v obliki skorajšnje električne samozadostnosti

V idealnih razmerah bi sončne elektrarne ves čas proizvajale električno energijo, kar pa žal zaradi očitnih razlogov ni mogoče. Sončne elektrarne, kot že njihovo ime pove, za delovanje potrebujejo sonce. Kadar sonce večer zaide ali pa se podnevi skrije za oblaki, je pridelava električne energije bistveno zmanjšana. Zaradi teh primerov je objekt po gradnji sončne elektrarne še vedno priključen na javno električno omrežje, saj lahko tako iz njega črpa električno energijo, kadar jo elektrarna ne zmore pridelati sama.

Kadar pa boste pridelali več električne energije, kot jo boste porabili, bo višek stekel v javno električno omrežje. Konec leta pa boste prejeli obračun, ki bo izdelan na podlagi podatkov s števca o porabljeni in proizvedeni količini električne energije.


Kdaj se gradnja sončne elektrarne finančno najbolj izplača?

Cena sončne elektrarne se bo najhitreje povrnila, kadar bo njen izkoristek največji, na to pa vpliva več dejavnikov:

  • Usmerjenost streheProti jugu obrnjena sončna elektrarna. Cena je konkurenčna.

Da bo sončna elektrarna ujela karseda veliko sončnih žarkov, mora bita pravilno usmerjena proti soncu. Najboljša možna lega sončne elektrarne je na južni strani strehe objekta. Možno jo je postaviti tudi na vzhodno ali zahodno stran strehe, postavitev na severno stran strehe pa je odsvetovana.

  • Naklon strehe

Koliko električne energije pridela sončna elektrarna, je odvisno tudi od naklona. Idealen naklon strehe v poletnih mesecih znaša okoli 30 stopinj, v zimskih mesecih, ko je sonce nižje na nebu, pa okoli 70 stopinj. Zelo pa se splača investicija v posebne sledilne sisteme, ki bodo fotovoltaične module ves čas usmerjali proti soncu in tako poskrbeli za optimalni izkoristek sončne elektrarne čez ves dan.

  • Podnebje

Sončne elektrarne so odvisne predvsem od podnebja in vremena. Če živite na območju, kjer je večino časa vreme lepo, torej brez nenehne megle ali oblakov, živite na idealnem mestu za postavitev sončne elektrarne.


V kolikšnem času se bo investicija v gradnjo sončne elektrarne povrnila?

Kljub visoki začetni ceni sončne elektrarne, se investicija (s pomočjo nepovratnih sredstev Eko sklada) v povprečju povrne v manj kot desetih letih. Povprečna življenjska doba sončnih elektrarn pa se giblje okoli 30 let in več, torej se investicija v ceno sončne elektrarne zagotovo izplača. Sicer je za dolgo življenjsko dobo sončne elektrarne potrebno redno vzdrževanje, ki pa je pogosto že vključeno v ceno izgradnje sončne elektrarne.


Gradnja sončne elektrarne je naložba v naravi bolj prijazno prihodnost

Najpogostejši načini pridobivanja električne energije so hidroelektrarne, nuklearne elektrarne, fosilna goriva in podobno. Vsak izmed naštetih načinov na takšen ali drugačen način posega v okolje, nekateri ga ob tem celo onesnažujejo in ga delajo nevarnega tako za ljudi in živali. Sončna elektrarna pa je način, kako lahko brez posega v naravo pridobivamo električno energijo.

gradnja sončne elektrarne

Še več vprašanj?

V primeru dodatnih vprašanj o sončni elektrarni, ceni, subvencijah ali čem drugem se lahko kadarkoli obrnite na podjetje, kjer vam bodo svetovali usposobljeni strokovnjaki. Oddajte povpraševanje in na podlagi posredovanih podatkov vam bodo pripravili neobvezujoč informativni predračun, ki vam bo dal točne podatke o ceni izgradnje sončne elektrarne za vaš objekt. Spremljali vas bodo skozi ves postopek, vse od oddaje vloge za Eko sklad, do montaže in zaključnih del. Poceni sončna elektrarna je dandanes na dosegu roke.