Fotovoltaika za lastno uporabo priskrbi lastno elektriko za vikend, hišo in dom

Fotovoltaika danes predstavlja napreden način pridobivanja električne energije, ki se ukvarja s pretvorbo pridobljene sončne energije v električno energijo. Fotovoltaika za lastno uporabo je najpogosteje opažena v vidni obliki postavljenih sončnih celic, ki jih lahko poimenujemo fotovoltaične elektrarne ter jih lahko srečamo na domu, hišah ali na vikendu. Fotovoltaika predstavlja sončno energijo, katera slednja predstavlja velik potencial za pridobivanje električne energije na mnogo bolj naraven in čistejši ekološki način kot to počnemo danes z uporabo s klasičnih energentov, ki močno obremenjujejo okolje.

Fotovoltaika za lastno uporabo v prihodnosti tako predstavlja zelo verjetno obliko prehoda k bolj prijaznejšim oblikam pridobivanja električne energije, katero fotovoltaiko za vikend, hišo ali dom bomo vse pogosteje lahko ogledovali na strehah bivališč. Fotovoltaika za vikend, za hišo ali za dom poskrbi, da vse skupaj vodi k zmanjšanju mesečnih stroškov za električno energijo in posledično v manjše fotovoltaične cene, kar na dolgi rok lahko prinese precejšne prihranke oz. na daljši rok zgolj plus v denarnici. Fotovoltaika za lastno uporabo je sicer zgrajena na način, da je tvorjena iz kristalnih celic kot sta monokristalna in polikristalna oblika ali v obliki amorfnega silicija, kateri elementi so sestavljeni iz več zaporedno vezanih sončnih celic.


Fotovoltaika: vikend, hiša ali dom potrebujejo zgolj sončno lego površine

Fotovoltaika za lastno uporabo mora praviloma izpolniti določene pogoje, da lahko uporabnik lasten objekt oskrbuje s potrebno električno energijo, npr. fotovoltaika za vikend, hišo, poslovni objekt ali dom. Primer fotovoltaike za vikend ali za hišo mora izpolnjevati prvi in glavni pogoj ki je, da je izbrana primerna sončna stran osvetlitve, na katero ne sme padati senca ter mora skozi celo koledarsko leto zagotoviti dovolj sončne svetlobe in energije. Strokovnjaki za večjo učinkovitost priporočajo, da so sočne fotovoltaične elektrarne postavljene proti smeri juga, jugozahodu ali jugovzhodu pod določenim naklonom strehe hiše med 20 in 40 stopinjami, katera vrednost zagotovi najboljši ulov sončnih žarkov in tovrstne energije.

Naslednji korak za primer fotovoltaike za vikend je površina strehe, kjer bodo položene sončne elektrarne, kjer je priporočljiva menjava starejše strešne kritine, če slednja ne zagotavlja ustrezne podlage za namestitev sončnih celic na daljše časovno obdobje. Zaželena je tudi dovolj velika površina strehe, vsaj med 30-35 m2 brez posameznih prekinitev kot sta lahko dimnik ali strešno okno, ki bi lahko ovirala postavitev fotovoltaike. Fotovoltaika za vikend tako za proizvodnjo 1 kVA moči potrebuje na strehi približno 7 m2 površine.

Fotovoltaika

Fotovoltaika za vikend ali za hišo vse pogostejši način tudi v Sloveniji

Fotovoltaika za vikend, za hišo ali za dom postaja v Sloveniji vse pogostejša oblika pridobivanja lastne zelene električne energije, saj je velika prednost tudi v tem, da omogoča pridobivanje energije tudi na oddaljenih mestih, kjer ni mogoč priklop na električno omrežje. - kot na primer na vikendu. Fotovoltaika za vikend predstavlja tudi prednost v tem, da lahko neuporabljeno proizvedeno električno energijo, ki ni bila porabljena s strani doma shrani za nočne, oblačne ali mrzle zimske dni, kjer se energija praviloma shranjuje v svinčenih akumulatorjih ali dražjih Li-ion baterijah. Fotovoltaika za lastno uporabo ima tudi sposobnost, da lahko oddaja presežek ustvarjene električne energije v omrežje, če je priklopljena v omrežje oz. lahko črpa električno energijo iz omrežja.

Fotovoltaika za vikend ali manjše hiše tako priporoča namestitev manjših sončnih elektrarn, kateri objekti imajo priključno moč okoli 40 kW. Fotovoltaika za lastno uporabo je zaradi tega v vse večjem porastu, saj investitorji s tovrstno investicijo poskrbijo, da na daljši rok prihranijo in zmanjšajo porabo denarja za električno energijo lastne hiše.


Fotovoltaika za lastno uporabo postavljena s strani izkušenih strokovnjakov

V trzinskem podjetju Solar LCR imajo že veliko projektov in izkušenj s postavljanjem fotovoltaike za vikend, za hišo ali za dom. Na primeru fotovoltaike za vikend vas v podjetju popeljejo skozi zahtevno pripravo in dokumentacijo, ki je zahtevana za postavitev sončne elektrarne. Najprej sledi terenski ogled na podlagi katerega mojstri ugotovijo aktualno stanje objekta, naklona in površine strehe, kjer bodo nameščene celice fotovoltaike za vikend.

Drugi korak fotovoltaike za lastno uporabo je določanje moči, ki jo lahko proizvede dana lokacija, v tretjem koraku sledijo priprava vlog in dokumentacij, potrebnih za priklop v distribucijsko omrežje. Naslednji pomemben korak fotovoltaike je financiranje postavitve, katera zraven zagotovi tudi določene državne eko subvencije, ki lahko pocenijo postopek postavitve sončnih celic fotovoltaike za hišo. V zadnjem koraku vam v podjetju Solar LCR zagotovijo še vse zaključne dokumente ter dejansko postavitev sončne elektrarne na ključ. Po končani montaži sledi se priključitev v omrežje ter uživanje v lastno pridobljeni električni energiji, ki jo lahko koristimo na vikendu. Fotovoltaika podjetja Solar LCR ob vse bolj zelenem trendu načina razmišljanja prebivalstva je zagotovo prava rešitev, da znižate stroške porabe električne energije na dolgi rok!