Samooskrba z električno energijo oz. elektriko vse bolj priljubljena

Uredba o samooskrbi z električno energijo oz. elektriko iz obnovljivih virov omogoča gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, kot so sonce, veter in voda, za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo na podlagi neto merjenja. Cena samooskrbe z elektriko je zato dandanes praktično dostopna vsakomur, ki se za njo odloči. Naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije so postale predmet debat in vse več ljudi se v zadnjem času, s pomočjo nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, odloča za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo.

FOTOVOLTAIKA - KAJ JE?

Gre za popolnoma običajno sončno elektrarno, ki je povezana v javno električno omrežje in porabnikom zagotavlja nemoteno oskrbo z električno energijo. Deluje po principu dvosmernega števčnega stanja. Ko so solarni paneli osončeni, se elektro števec vrti v smeri urnega kazalca. Zvečer pa se števec spet vrti normalno, nasprotno od urnega kazalca. Ker paneli niso osončeni prišteva kWh porabljene električne energije.

samooskrba z elektriko (cena)

Samooskrba z električno energijo – sončne elektrarne so prihodnost

Sončna energija predstavlja najbolj čist in perspektiven obnovljivi vir energije, zato je postavitev sončne elektrarne za samooskrbo smotrna odločitev in rešitev, za katero se odloča vse več slovenskih gospodinjstev. Izkoriščanje sončne energije je pravzaprav neomejena, okolju prijazna in – če odštejemo stroške investicije v sistem in njegovo vzdrževanje – tudi brezplačna. Nakup sončne elektrarne močno olajša tudi subvencija Eko sklada. Ta namreč lahko krije do petine stroškov nakupa in priklop sončne elektrarne za samooskrbo.

naprave za samooskrba z električno energijo

Samooskrba z elektriko – ugodna cena za postavitev sončne elektrarne

Sol navitas nudi postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo po celotni Sloveniji. Postavimo vam jo lahko po sistemu na ključ, kjer uredimo tudi vso potrebno dokumentacijo, lahko pa vam dobavimo tudi samo potreben material. Nudimo elektrarne za samooskrbo z električno energijo z razsmerniki in optimizatorji Solar Edge ali pa z mikro inverterji slovenskega proizvajalca Letrika Sol. Vse to je v skladu s Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z elektriko iz obnovljivih virov energije.

Uporabljamo solarne (fotonapetostne) module slovenskega proizvajalca Bisol serije Premium mono. Po želji pa vam vgradimo tudi solarne module katerega od vodilnih svetovnih proizvajalcev, kot so Trina Solar, Yingli Solar, Luxor Solar … Samooskrba z električno energijo bo tako še bolj učinkovita.