fotovoltaika: delovanje

Fotovoltaika je gospodarska panoga, ki je v velikem porastu

Fotovoltaika je v današnjem času zelo hitro rastoča gospodarska panoga. Sonce nudi energijo, ki je brezplačna in obnovljiva zato je smiselno, da se uporabi za pridobivanje elektrike. Proces pretvorbe sončnega sevanja v elektriko poteka s pomočjo polprevodniških solarnih celic. Fotovoltaični moduli so sestavljeni iz zaporedno ali vzporedno vezanih sončnih celic. Celice v modulu so zaščitene s kaljenim steklom, ki jih varuje pred vremenskimi vplivi.


Za dobro delovanje fotovoltaike je pomembna strokovna izvedba s kvalitetnimi materiali

Pred izgradnjo fotovoltaike za hišo je potrebno upoštevati kar nekaj faktorjev, ki odločajo o njeni smotrnosti. Pomembno je, kako je objekt orientiran, velikost oziroma površina strehe, ki je na voljo za namestitev modulov in njen naklon. Na podlagi vseh podatkov, se izračuna oziroma oceni koliko fotovoltaične energije lahko proizvede sončna elektrarna na določenem objektu. V Sloveniji so fotovoltaični moduli najbolj optimalno pozicionirani na strehah z naklonom 33° in orientirani proti jugu. V primeru, da streha nima ustreznega naklona, se uporabi podkonstrukcija, na katero se pritrdijo moduli. Zelo pomembno je, da ne pride do zasenčenja modulov z dimniki, visokimi drevesi, zračniki in z ostalimi ovirami okoli hiše, ker bi bilo delovanje fotovoltaike moteno. V našem podjetju smo do sedaj postavili že več kot 100 sončnih elektrarn. Če želite imeti največji donos na investicijo, minimalno tveganje in vsaj 30 letno delovanje, se odločite za našo sončno elektrarno. V Sloveniji smo eno največjih in zaupanja vrednih podjetij, ki se ukvarjajo s fotovoltaično tehniko.

KOLIKO VZDRŽEVANJA JE POTREBNEGA ZA DELOVANJE ELEKTRARNE?


Fotovoltaika služi za samooskrbo z elektriko, lahko pa višek elektrike tudi prodamo

Ločimo dve velikosti sončnih elektrarn. Manjše elektrarne za samooskrbo so namenjene gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki imajo priključno moč manjšo od 41kW. Velikost je navzgor omejena na 11kW. V primeru, da bo vaša sončna elektrarna leto proizvedla več elektrike kot jo porabi vaša stavba, se višek brezplačno prenese dobavitelju. Moduli se običajno postavijo na fasado ali streho stavbe, kar je cenovno najugodnejše. Možna je tudi postavitev na drugih mestih ampak je v tem primeru potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje kar posledično tudi zviša stroške celotne investicije. Pred priključitvijo elektrarne na notranjo električno inštalacijo zgradbe, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda lokalni distribucijski operater. Lastnik sončne elektrarne mora z dobaviteljem elektrike skleniti pogodbo o samooskrbi. Pogodba določa, da se oddana elektrika kompenzira s prevzeto elektriko v obračunskem letu. Z enotarifnim merjenjem se ugotavlja količina delovne energije, ki jo porabi sončna elektrarna.

fotovoltaični moduli


Za izgradnjo fotovoltaike je potrebno izpolnjevati veliko pogojev in kriterijev

Izgradnja večjih sončnih elektrarn, zahteva več priprav in dokumentacije. Celoten proces poteka v petih korakih. Prvi korak je ocenitev vseh nujno potrebnih parametrov kot so: orientacija objekta ter naklon in površina strehe, na kateri bodo nameščeni fotovoltaični moduli. Drugi korak je določitev moči, ki jo lahko proizvede sončna elektrarna. Tretji korak je izpolnitev vloge za soglasje za priklop na distribucijsko omrežje. Vsak distributer ima predpisane različne priloge za vlogo, večina zahteva mapno kopijo, načrt, parcelne številke objekta, idejno zasnovo ter specifikacije opreme, s katero se bo gradila fotovoltaična elektrarna. V določenem roku mora distributer izdati ali zavrniti soglasje, če niso izpolnjeni vsi pogoji. V soglasju je navedeno kam in na kakšen način se lahko priklopimo na omrežje. Četrti korak je zagotovilo finančnih sredstev, ki so potrebni za izgradnjo sončne elektrarne. Zadnji peti korak je pričetek pridobivanja ostalih dokumentov, ki so potrebni za izgradnjo elektrarne na ključ. Dokument, ki ga potrebujemo pri priklopu fotovoltaične elektrarne vsebuje mnenja, podpise in žige strokovnjakov s področij požarne varnosti, zaščite pred strelami, statike, prostorskih aktov... Potrebujemo tudi projekt za izvedbo iz katerega je razvidna montaža sončne elektrarne, ki ga predamo elektro distributerju, ki nam v primeru ustreznosti izda soglasje. Ko so zbrani vsi dokumenti, se prične montaža konstrukcije in modulov. Po montaži se opravi priključitev na omrežje, zaprosi se za prevzem ločilnega in merilnega mesta, sklenejo se potrebne pogodbe, ki so pogoj za odločbo o zagotovljeni odkupni ceni.