Točkovni toplotni mostovi - kje jih najdemo?

točkovni toplotni mostoviTočkovni toplotni mostovi so le ena izmed razvrstitev toplotnih mostov in sicer glede na prevladujočo dimenzijo (točkovni in linijski). Razvrščamo jih tudi glede na vzrok njihovega nastanka, zato poleg točkovnih poznamo še geometrijske, konstrukcijske, konvekcijske in kombinirane toplotne mostove. Če želimo izvesti računalniške analize toplotnega odziva stavbe, potem moramo omenjen pojav idealizirati, kar pomeni, da uporabimo izraza, s katerima ponazorimo obliko oziroma prevladujoče dimenzije pojava. Točkovni je torej samo eden izmed izrazov, s katerimi lahko opisujemo pojav, ki ga pogosto srečujemo v stavbah, ki imajo tudi balkone. Gre namreč za prostor, ki ima z okolico stalen stik, zato pojav točkovnega toplotnega mosta v tem primeru ni redek. Pri gradnji se zato osredotočimo na možnost njihovega nastanka in jo poskušamo preprečiti. Potrebno se je zavedati, da se toplotni mostovi (tudi točkovni) pojavijo tudi pri oknih.

VEČ O TOPLOTNIH MOSTOVIH PRI BALKONU

Točkovni toplotni most - kako se mu lahko izognemo?

Točkovni je pogosta težava v primeru balkona. Če bi balkon vpeli v konstrukcijo objekta točkovno, bi se pojavu toplotnega mosta vsaj delno izognili. Govorimo torej o možnosti vpetja balkona v objekt z uporabo nosilcev. V tem primeru se točkovni toplotni most lahko pojavi ob nosilcih, vendar ne gre za bistveno težavo. Znajdemo se lahko, da nosilce pri konstruiranju balkona izoliramo - potem se točkovnemu in drugim vrstam pojava z lahkoto izognemo. Vse o točkovnih toplotnih mostovih in toplotni prevodnosti nas lahko povprašate v podjetju Margop.

toplotni most

Točkovni most je potrebno dobro poznati

Če želimo zares preprečiti pojav točkovnih mostov, je potrebno vedeti, kaj so točkovni toplotni mostovi. Ne glede na to, ali govorimo o točkovnih ali o drugih vrstah, je potrebno vedeti, da gre za tako rekoč stalnico pri vseh objektih, ki jo prepoznamo predvsem v zimskih mesecih. Če se želite izogniti pojavu toplotnih mostov, smo v podjetju Margop prava rešitev.

Več o toplotnih mostovih preberite tukaj: https://www.vsi.si/margop/toplotni-most