Toplotni most (konvekcijski, točkovni) - kaj so toplotni mostovi?


Toplotni most je del objekta, ki ima povečano toplotno prevodnost, kar pomeni, da je objekt zaradi toplotnega mostu slabše izoliran. Toplotna prevodnost oziroma povečan prenos toplote zaradi toplotnega mostu pomeni večje stroške ogrevanja v zimskem času in hlajenja poleti. Toplotni mostovi lahko pomenijo tudi vdor vlage preko mostu v steno, in sicer zaradi prehoda zraka preko toplotnega mostu v času velikih temperaturnih razlik. V mnogih vrstah gradenj obstajajo toplotni mostovi, njihova velikost pa je odvisna od vrste gradbenega materiala. Seveda pa na toplotne mostove vpliva tudi kvaliteta gradbenega materiala, in ne samo vrsta. Toplotni most v praksi pomeni povečano toplotno prevodnost v obliki mostu, ki jo imajo objekti najbolj pogosto na fasadi oziroma vogalih fasade, na oknih in temeljih. Toplotni most se nahaja tam, kjer je najhitrejši prehod toplote. V praksi so toplotni mostovi: stropne stene, povezave med balkonom in steno, zunanje terase (ki so podaljšane plošče čez fasado zgradbe), stik strehe ali stropa s steno, vogali fasad, temelji in stebri, vgrajeni v zunanjo steno, strop ali strešno konstrukcijo, okna (okenski okvirji) in vrata itd. Če vas zanima, kaj so toplotni mostovi in kakšne vrste toplotnih mostov poznamo (konvekcijski, geometrijski, konstrukcijski, točkovni, linijski), predvsem pa, kako jih preprečimo, lahko vse informacije najdete na naši spletni strani. Mi lahko poskrbimo za vaše toplotne mostove!

TOPLOTNI MOST V HIŠI ALI STANOVANJU


Vrste toplotnih mostov glede na vzrok nastanka

Konvekcijski toplotni mostovi so toplotni mostovi, ki se nahajajo na stikih stene in špalet pri vgrajenih oknih in vratih in kjer je večja toplotna prevodnost. Geometrijski toplotni most nastane na mestih, kjer je notranja površina gradbenega materiala manjša od zunanje površine zaradi povečanega preseka. Navadno je to na temeljih in zunanjih vogalih na fasadi. Konstrukcijski toplotni mostovi se nahajajo na mestih, kjer je toplotna izolacija prekinjena ali zmanjšana zaradi nenatančne vgradnje izolacije na konstrukcijo objekta. Mi vam lahko pomagamo odpraviti konstrukcijske toplotne mostove in ostale toplotne mostove. Izolacija toplotnih mostov je nujna, če želite ohraniti dolgo življenjsko dobo objekta in zagotoviti energijsko učinkovitost.

Toplotni mostKaj so toplotni mostovi?


Kaj so toplotni mostovi in kako jih odpraviti

Vas zanima, kaj so toplotni mostovi in kako jih odpraviti. Mi smo pravi naslov za vas. Naj vam na kratko razložimo, kaj so toplotni mostovi. Toplotni most nastane na ovoju zgradbe, na katerem je prehod toplote (toplotna prevodnost) povečan zaradi stika dveh različnih materialov ali geometrijske konstrukcije. Posledica je izguba toplote in večja poraba energije za ogrevanje. Pri tem pa se lahko pojavi še nabiranje kondenza, razvoj plesni in poškodbe na konstrukciji stavbe. Edina rešitev za odpravo toplotnega mostu je toplotna izolacija. Če imate še več vprašanja o tem, kaj so toplotni mostovi, kaj je konvekcijski toplotni most in kako vam jih lahko odpravimo, nas kontaktirajte ali pa poiščite informacije na naši spletni strani.


Kaj so točkovni toplotni mostovi in kje jih najdemo?

Točkovni toplotni mostovi so pogost pojav na objektih, predvsem pa tam, kjer so balkoni. Točkovnim toplotnim mostovom se lahko uspešno izognemo, kajti v nasprotnem lahko povzročijo veliko nevšečnosti. Točkovni mostovi so, poleg linijskih, ena izmed razvrstitev toplotnih mostov glede na prevladujočo dimenzijo. Če vas zanima več o tem, kaj so točkovni toplotni mostovi in kako jih lahko uspešno odpravimo, nas kontaktirajte.

TOPLOTNI MOST NA BALKONU


Učinkovita izolacija toplotnih mostov

Toplotni most je posledica nepravilnosti pri načrtovanju gradnje oziroma pri sami gradnji. Razlogi za toplotni most so lahko: slabi stiki, slaba izolacija na posameznih mestih ali neobstoječa izolacija. Vse to lahko vpliva na toplotne izgube celotnega objekta. Toplotni most vam lahko odpravimo s kakovostno izolacijo. Če se torej želite izogniti toplotnim izgubam in s tem slabšim bivalnim razmeram, nas kontaktirajte. S kakovostno toplotno izolacijo bomo poskrbeli za učinkovito odpravo toplotnega mostu.