Pošlji povpraševanje

Skladiščenje nevarnih snovi

Nevarne snovi so gorljive in negorljive snovi, samovžigne snovi, materiali, ki v stiku z vodo tvorijo vnetljive pline, oksidacijska sredstva ter eksplozivne tekočine in plini. Skladiščenje nevarnih snovi zahteva posebne pogoje - upoštevati mora evropske ADR predpise, po katerih potekajo tudi ADR prevozi. V logističnem podjetju Interlogis d.o.o. smo pripravljeni tudi na skladiščenje nevarnih snovi. Imamo primerno urejen distribucijski center s skladišči in vso potrebno mehanizacijo, na voljo pa vam je tudi pooblaščeni varnostni svetovalec, ki vam na vašo željo pojasni potek skladiščenja nevarnih snovi, vse ADR predpise ter postopek in zahteve ADR prevozov.

ADR predpisi in ADR prevozi

Skladiščenje nevarnih snoviZa skladiščenje nevarnih snovi so bili sprejeti posebni ukrepi in ADR predpisi (sporazum o tem, kakšni naj bi bili mednarodni cestni prevozi nevarnih snovi), ki preprečujejo požare, eksplozije in drugo škodo. Snovi, ki bi lahko med seboj nevarno reagirale, je potrebno nujno ločiti, če pa so zaradi potrebe nameščene v istem prostoru, je nujno predvideti ustrezne ukrepe glede na najnevarnejšo snov. Posode pri ADR prevozih morajo biti ustrezno mehansko, toplotno in kemijsko odporne, po ADR predpisih pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno skladiščenje vnetljivih in drugih nevarnih snovi in ravnanje z njimi.

SKLADIŠČENJE NEVARNEGA BLAGA

V našem podjetju imamo večletne izkušnje tako s skladiščenjem nevarnih snovi kot tudi z ADR prevozi, naši strokovnjaki pa profesionalno in natančno poznajo ter sledijo vsem ADR predpisom. Ob tem upoštevamo tudi druge predpise in direktive za carinsko posredovanje, s čemer lahko brez zadržkov zagotovimo popolno varnost ter zanesljivo, hitro, natančno in učinkovito opravljeno storitev.

Skladiščenje nevarnega blagaKaj vključujejo ADR predpisi in ADR prevozi pri Interlogisu?

ADR predpisi in ADR prevozi se nanašajo predvsem na varnostno svetovanje prevoznikom, ki se ukvarjajo s transportom nevarnega blaga po cesti ali železnici, v podjetju Interlogis d.o.o. pa vam nudimo tudi skladiščenje nevarnih snovi, poleg tega pa pripravimo vso potrebno dokumentacijo za transport, med katere spadajo navodila, prevozne listine, carinska dokumentacija in predpisana naročila. Zaradi zanesljivih in kompletnih storitev varnostnega svetovanja bodo vsi prevozi nevarnih snovi na cilj prispeli varno in zanesljivo.

Zaposlenega imamo tudi varnostnega svetovalca in strokovnjaka za ADR predpise ter prevoz nevarnih snovi, čigar naloge so:

  • spremljanje skladnosti ravnanja z nevarnim blagom v podjetju z ADR predpisi,
  • svetovanje vodstvu podjetja Interlogis d.o.o.,
  • interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju in vodenje evidenc o takšnih usposabljanjih,
  • izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov pri ADR prevozih,
  • izvajanje pravilnih ukrepov ob morebitni nesreči,
  • priprava letnega poročila.

Se zanimate za skladiščenje nevarnih snovi? V primeru dodatnih vprašanj v povezavi s skladiščenjem oziroma z ADR predpisi in ADR prevozi smo vam na voljo tudi na telefonski številki 04 23 19 480, na elektronskem naslovu ali osebno na sedežu podjetja v Kranju na naslovu Struževo 66.

Interlogis | Skladiščenje nevarnih snovi, ADR prevozi, ADR predpisi - povezave do naše spletne strani: