Pošlji povpraševanje

ADR prevozi in ostali prevozi blaga v države zahodnega Balkana

Transport in logistika sta bistvo podjetja Interlogis. Če vam transport in logistika predstavljata problem, vam mi ponujamo rešitev. Našim partnerjem ponujamo celostne logistične storitve, katerih del so cestni (kamionski in kombi) prevozi blaga, skladiščenje, priprava blaga za odpremo, carinsko posredovanje in lokalna distribucija blaga do kupcev. Prevozi blaga in distribucija s tovornjaki se v okviru našega poslovanja izvajajo v vse evropske države (mednarodni prevozi in mednarodna špedicija), v naši ponudbi pa je tudi medcelinski prevoz blaga. Carinsko posredovanje, ki vam ga nudimo, vključuje urejanje vse carinske dokumentacije in tudi začasno hranjenje blaga v skladišču. Transport in logistika: prevozi blaga (tudi ADR prevozi), distribucija, skladiščenje in carinsko posredovanje Interlogis d.o.o. - za vse poznamo rešitev.


Transport in logistika - carinsko posredovanje

Transport in logistika Interlogis vam nudi tudi carinsko posredovanje in zavarovanje pošiljk. Carinsko posredovanje pride v poštev, ko se izvajajo mednarodni prevozi in mednarodna špedicija. Carinsko posredovanje vključuje urejanje vseh potrebnih carinskih dokumentov in potrebno dodatno zavarovanje. Transport in logistika: različni prevozi blaga, distribucija in skladiščenje za lažji potek potrebujejo tudi naše carinsko posredovanje.


ADR prevozi - prevozi blaga in skladiščenje

ADR prevozi blaga - prevoz, pretvor in skladiščenje nevarnega blaga po klasifikaciji ADR (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga). ADR prevozi morajo biti tako kot drugi prevozi blaga skrbno načrtovani, hkrati pa mora biti skladiščenje pošiljk, ki jih ADR prevozi vsebujejo še posebej skrbno. ADR prevozi so pomemben del našega poslovanja, saj so to prevozi blaga, ki zahtevajo našo popolno pozornost. ADR prevozi, distribucija in skladiščenje nevarnega blaga - za vsa vaša vprašanja vam je na voljo naš varnostni svetovalec.


ADR prevozi - distribucija in skladiščenje blaga

ADR prevozi tovora, tako distribucija kot tudi samo skladiščenje, morajo biti izvedeni v skladu z določili ADR predpisa. Prevozi blaga imajo tako z ADR predpisom določeno vrsto in kakovost embalaže, velikost embalaže in število enot v zavoju za prevoz, skladiščenje in carinsko posredovanje. Predmet ADR predpisov je tudi skladiščenje in postavitev nevarnih kemikalij glede na njihove kemično-fizikalne lastnosti. Kot podjetje, katerega dejavnost je distribucija, skladiščenje in carinsko posredovanje za blago, ki se po ADR šteje za nevarno, imamo v skladu s predpisi zaposlenega svetovalca z ADR licenco. Transport in logistika nevarnega blaga sta pri nas izvedena popolnoma v skladu z ADR predpisi.

Logistično podjetje Interlogis | Transport in logistika, prevozi blaga, distribucija in skladiščenje - povezave do naše spletne strani: