Fotovoltaika - izračun in izkoristek sončne elektrarne


Fotovoltaika - izračun in izkoristek solarne elektrarne je odvisen od globalnega sončnega obsevanja ter tudi od kvalitete fotonapetostnih modulov in razsmernikov. Z globalnim sončnim obsevanjem izračunamo, koliko kWh/m2 lahko posamezen sistem proizvede. Pri nas je globalno sončno obsevanje med 1000 in 1200 kWh/m2, najboljši pogoji za delovanje sončne elektrarne in njeno vgradnjo pa predstavljajo strehe z 20° do 50° naklonom. Pri neposredni usmeritvi na jug je izračun sončnega obsevanja za Slovenijo (razen Primorske) okoli 1100 kWh/m2 površine, na Primorskem pa je sončno obsevanje višje (do 1350 kWh/m2). Izračun fotovoltaike in izkoristek je tako odvisen od lege ter od drugih pogojev (streha, relief, smer ipd.), ki jih imamo na voljo, a ima fotovoltaika v Sloveniji vsekakor svetlo prihodnost, o kateri je dobro razmišljati že danes.

fotovoltaika izračun
Fotovoltaične elektrarne so prihodnost


Fotovoltaične elektrarne
so narejene iz mreže celic, ki pretvarjajo sončno sevanje v električno energijo. Za izgradnjo fotovoltaične elektrarne najpogosteje uporabljamo amorfni, polikristalni ali monokristalni silicij, kadmijev telurid in baker indijev selenid/sulfid.


Zaradi naraščanja povpraševanja po obnovljivi energiji se je v zadnjih nekaj letih v svetu močno povečalo zanimanje za fotovoltaiko, Slovenija pa svetu sledi tudi na tem področju. Vse več prednosti vidimo v samooskrbi in se zavzemamo tudi za obnovljive vire, zato opažamo velik porast v gradnji fotovoltaičnih elektrarn. Ker napreduje tudi tehnologija, ki nudi vedno večje in boljše izkoristke, s tem postajajo tudi fotovoltaične elektrarne ena izmed najhitreje rastočih panog.


Fotovoltaika - izračun moči in kako ga naredimo


Fotovoltaika za lastno uporabo lahko pokrije vse stroške po potrebi električne energije v gospodinjstvu. Natančen izračun fotovoltaike oziroma moči naredimo tako, da zjutraj in zvečer popišemo števec električne energije ter ugotovimo, koliko kW smo porabili čez dan. Nato za izračun fotovoltaike/moči delimo porabo električne energije s številom ur, ki so pretekle od jutranjega in večernega popisa, dobljena vrednost pa približno odgovarja moči sončne elektrarne v W.


Točen izračun fotovoltaike lahko za vas opravimo tudi v podjetju Sol Navitas.

Več o sončni energiji:www.vsi.si/sol-navitas/soncna-energija

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

PRODAJA KOMPONENT

fotovoltaične elektrarne Slovenija