Pošlji povpraševanje

Upravljanje in načrtovanje v podjetju

ERP je kratica za angleško besedno zvezo Enterprise resource planning. Nanaša se torej na proces upravljanja in načrtovanja procesov ter poslovnih virov. Gre za neke vrste programsko rešitev in obenem proces, ki podjetjem pomaga dosegati svoje zastavljene poslovne cilje in izboljšati poslovanje. Uporablja se tako v velikih kot majhnih podjetjih, a kljub temu velikost vpliva na specifične potrebe – zato si podjetja izbirajo različne ERP rešitve. Načeloma programski paketi vključujejo področje komerciale, računovodstva, vodenja poslovnih procesov in proizvodnje. Zagotavljajo tesno povezanost poslovnih procesov in inteligentne rešitve ne glede na panogo poslovanja. Digitalna preobrazba podjetjem pomaga, da postanejo bolj konkurenčna, prilagodljiva in produktivna. 21. stoletje je stoletje digitalizacije in izjemno hitrega tehnološkega napredka, kar se odraža tudi v gospodarstvu.

ERP rešitve

Rešitev za mala in velika podjetja

Pri izbiri pravih ERP rešitev je potrebno analizirati velikost podjetja, potrebe, želje, zahteve, tržni delež, število zaposlenih in seveda tudi stroške. Načeloma se podjetja delijo na mikro, mala, srednja in velika, pri čimer imajo slednja več kot 250 zaposlenih. Število zaposlenih ni nepomemben kriterij pri odločanju za ERP sistem, saj vpliva na velikost in razvejanost podjetja ter tudi število uporabnikov, ki bodo končni sistem aktivno uporabljali. V multinacionalnih korporacijah je tak sistem temelj poslovanja in brez njega ne gre, saj se zaposleni dnevno soočajo z ogromnimi količinami podatkov, dokumentov in kompleksnih informacij, ki jih je treba nekako obdelati. Prav tako je treba nekako sinhronizirati vse podatke in zaposlene, pravočasno poročati o rezultatih, spremljati realizacijo ... Enako velja za velika podjetja in do neke mere tudi srednje velika podjetja (od 50 zaposlenih naprej). Ta so večinoma v obdobju rasti in s stabilnimi financami. ERP jim pomaga do utrditve položaja na trgu in izboljšanja različnih delovnih procesov. Majhna in mikro podjetja se pogosto soočajo z neurejenimi poslovnimi procesi (kjer se je kak segment dolgo zanemarjalo zaradi pomanjkanja sredstev), slabo organizacijo, prekrivajočimi se odgovornostmi zaposlenih in tudi finančno nestabilnostjo. ERP jim pomaga do rasti in boljše razporeditve dela.

Učinkovite ERP rešitve

Izboljšana programska oprema narekuje vedno boljše poslovne rešitve, ki so v koraku s sodobnimi trendi. Na področju proizvodnje je z ERP sistemom mogoče poskrbeti za nemotene in celovite delovne procese: omogočeno je natančno planiranje postopkov, izračun materialnih potreb, postavljanje normativov, kalkulacija stroškov in obračun dobičkonosnosti. V računovodstvu so olajšane in poenostavljene vse temeljne funkcije: knjigovodstvo, analiza in načrtovanje financ ter pretok ažurnih informacij. Komercialne rešitve vključujejo podporo nabavno prodajnim procesom ter skladišču. Informatizacija poslovanja poskrbi za lažji pregled nad odprtimi naročili, dobavnimi roki, dobavljivostjo materiala in zalogo v skladišču. Prav tako je olajšan nadzor nad kadrovskimi viri. Sistem omogoča učinkovito nagrajevanje, načrtovanje izobraževanj in razgovorov, merjenje kompetenc in objektivno ocenjevanje.

ERP sistem kot pot do večjih poslovnih uspehov

ERP sistem za podjetjaPomembnosti dobrega sistema se zaveda vedno več podjetij. Sploh v večjih korporacij brez njega ne bi mogli shajati niti na dnevni, kaj šele mesečni ravni, saj sta brez njega obdelava podatkov in upravljanje s človeškimi viri skorajda nemogoča. V majhnih in mikro podjetjih so do ERP rešitev včasih bolj skeptični, saj se jim zdi, da jih zaradi manjšega števila zaposlenih in obsega dela niti ne potrebujejo. Kmalu po implementaciji pa se vodje hitro zavejo, kakšne koristi jim prinaša in kako bistveno lahko olajša nepotrebno delo. ERP ima takojšen vpliv na poslovanje in zagotovi celovite, povezane rešitve. Oddelke v podjetju je možno povezati, poenotiti delo zaposlenih in racionalizirati dobavno verigo. Olajšano je odločanje o pomembnih odločitvah, saj se zagotovijo kvalitetne in ažurne informacije, prav tako pa je s pomočjo ERP olajšano upravljanje inventarja.


Razvoj ERP: kakšen bo v prihodnosti?

Odgovora na to vprašanje ne pozna nihče, a s spremljanjem razvoja tehnologije je možno predvideti vzorce tega, v katero smer se bo napredek nagibal v prihodnosti. Verjetno je, da se bo ERP še bolj povezoval s stroji in napravami. Tako bodo avtomatsko zajete velike količine pomembnih podatkov, ustvarjali se bodo statistični vzorci in dvigovala se bo učinkovitost proizvodnje. S pregledom trenutnih in preteklih podatkov bo mogoče učinkovito načrtovati proizvodnjo, prav tako pa v realnem času spremljati ujemanje z realizacijo. Sistem se bo povezoval tudi z družbenimi omrežji in drugimi spletnimi storitvami, iz katerih se bo dalo črpati še dodatne poodatke. Vedno več bo upravljanja s pomočjo mobilnih telefonov in poslovanja v oblaku. Slednje prinaša številne koristi kar se tiče cene in hitrosti implementacije, sčasoma pa še bolj poostrene kontrole varnosti. Že danes lahko vidimo napredek v razvoju umetne inteligence, ki bo čez desetletja že bistveno napredovala. Najbrž bo ključna pri analizi in odločanju glede razvoja.