Pošlji povpraševanje

Avtomatizacija proizvodnje v 21. stoletju

Avtomatizacija je oblika tehnologije, kjer za opravljanje določenih nalog ni potrebna prisotnost človeka, saj se procesi odvijajo samodejno. Dela torej opravljajo stroji, roboti ali druge naprave. Samodejna tehnologija omogoča, da stroji prevzamejo izvrševalne funkcije, medtem ko za nadzor in načrtovanje še vedno skrbijo zaposleni. V praksi to pomeni, da so posamezniki razbremenjeni del, ki so fizično zahtevna, nevarna ali rutinska. Čas in energija se lahko zato preusmerita v druge naloge. Avtomatizacija pripomore k stabilnosti procesov, saj se z njo izognemo človeškemu faktorju, zmanjšamo napake in si zagotovimo stalno kakovost končnih izdelkov. Odstopanje od predvidenih vrednosti kakovosti ali drugih dejavnikov se takoj zazna. Tako se prepreči, da bi se na trg poslalo izdelek slabe kakovosti. Posledica so bolj zadovoljni kupci, manj reklamacij in boljše poslovanje celotnega podjetja.

Avtomatizacija proizvodnih procesov

Preberite več tudi o digitalizaciji >>

Zgodovina avtomatizacije

Beseda avtomatizacija se je začela pogosto uporabljati šele po letu 1947, ko je industrija doživljala velik in hiter napredek. Prva in druga svetovna vojna sta pripomogli k razvoju komunikacijske tehnologije in k avtomatizaciji na področju letalstva ter v proizvodnji orožja. Do leta 1980 je bil vedno bolj v ospredju cilj, da bi bile vse tovarne avtomatizirane do te mere, da bi vsa dela opravljali stroji. Ljudje bi bili potrebni le za njihovo upravljanje in druge oblike umskega dela. Ta cilj se do danes ni uresničil, kljub temu pa so današnje tovarne in drugi objekti, kjer potekajo proizvodni procesi, do velike mere vseeno avtomatizirani. To vključuje uporabo robotov, naprednih senzorjev, učinkovitih informacijskih sistemov ter drugih orodij.  

Avtomatizacija proizvodnih procesov prinaša različne koristi

Avtomatizacija proizvodnih procesov je pomemben korak, ki predstavlja naložbo v podjetje in njegovo poslovanje v prihodnosti. Kljub temu pa ne gre za čarobno rešitev, saj zahteva tudi temeljit premislek o nalogah podjetja ter pogosto tudi spremembe v razmišljanju in načinu dela. S spreminjajočo tehnologijo se namreč spreminjajo tudi podjetja in njihove delovne navade. Le nenehno prilagajanje, učenje in napredek je tisto, kar zagotovi konkurenčno prednost in uspeh na trgu. Smiselno je, če se najprej preuči in oceni delovne procese podjetja. Tako se ugotovi, kje in zakaj delo peša ter kako bi se dalo to izboljšati v informacijsko-tehnološkem okolju. Določiti je treba načrt in tudi premagati strah in odpor, ki se na tej točki lahko pojavita pri nekaterih zaposlenih. Ljudje smo vajeni starih navad, zato smo ob novostih pogosto skeptični in nočemo spreminjati svojega dela. Z iskreno komunikacijo je možno ta odpor odpraviti, skoraj vedno pa popolnoma izgine že ob prvih dobrih rezultatih. Učinek avtomatizacije je smiselno meriti, da preverimo dejanske koristi in se prepričamo o pravilnosti svoje odločitve.

Avtomatizacija proizvodnje in procesov

Poslovne rešitve za avtomatizacijo proizvodnje

Proizvodni procesi v podjetju niso nekaj, kar je zacementirano v kamen. Kljub utečeni rutini določenih vrst dela, je potrebno biti vedno dovzeten za napredke in izboljšave. Če določene delovne naloge zavirajo proizvodne procese, se uspešna podjetja vedno vprašajo, kje točno tiči problem in kako ga lahko učinkovito rešijo. Avtomatizacija proizvodnje pomaga podjetjem dosegati nove poslovne cilje, povečati dobičke in razbremeniti kader. Omogoča raznolike rešitve za podjetja iz različnih panog. Med drugim lahko z avtomatiziranim zajemom in obdelavo podatkov s strojev znatno povečamo produktivnost, in to brez novih naložb v proizvodne zmogljivosti. Z napredkom tehnologije je nujno, da se novosti (po temeljitem razmisleku o smiselnosti tega početja, seveda) inkorporira tudi v delovanje podjetja.

V industriji je vedno potrebno ostati v koraku s časom, pospešiti vse zamudne procese in jih kar najbolje optimizirati.