Avtomatizacija proizvodnje - od ideje do zagona

Avtomatizirana ali samodejna tehnologija je oblika tehnologije, v kateri prisotnost človeka ni potrebna, saj njegovo nalogo prevzamejo stroji. Prvič se je pojavila v 40. in 50. letih preteklega stoletja, v kemični industriji v ZDA. Z uvedbo avtomatizirane ali samodejne tehnologije stroj prevzame izvrševalno funkcijo, medtem kot človek obdrži nadzorovalno ter načrtovalno funkcijo. To pomeni, da dolgočasno ali nevarno delo opravljajo stroji, cene izdelkov se znižajo, zaposleni pa imajo več prostega časa.

Besedo »avtomatizacija« tudi v današnjem času velikokrat slišimo in označuje tehnično novost oziroma napredek. Smisel avtomatizacije ni le enostavno nadomeščanje človeka v proizvodnji, iz kakršnokoli razlogov. Vsak pristop k avtomatizaciji in njeno uvajanje mora biti ekonomsko utemeljen. Značilno za avtomatizacijo je, da se izdatki za investiranje teh naprav relativno hitro povrnejo. Avtomatizacija tako pomeni višjo kakovost  izdelkov, povečanje proizvodnih zmogljivosti v podjetju, produktivnosti in boljše možnosti za odkrivanje napak pri izdelkih. Namen avtomatizacije je izdelava enostavne in uporabniku prijazne rešitve, ki bo vodila k uspešnosti podjetja na različnih nivojih.

Avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje

Avtomatizacija v vseh gospodarskih panogah

Avtomatizacija proizvodnje se pojavlja v vseh industrijskih panogah, najpogosteje v avtomobilski, gumarski, lesni, kovinarski, elektro, livarski, gradbeni industriji, prehrambeni, farmacevtski ter v industriji plastike.

Industrijska avtomatizacija obsega izdelavo specialnih in namenskih sistemov, strojev in naprav, ki so lahko del proizvodnega procesa ali predstavljajo samostojen proces. Izdelki so prilagojeni novi ali obstoječi tehnologiji in običajno niso ponovljivi. Podjetje, ki se ukvarja z avtomatizacijo proizvodnih procesov, ima lastno strojno in elektro projektivo, zaradi česar sta lahko izdelava naprav in sistemov, popolnoma prilagojenih naročnikovim zahtevam in željam.

Več o avtomatizaciji proizvodnje

Industrijska avtomatizacija v gradbeništvu

Najsodobnejše rešitve na področju avtomatizacije v gradbeništvu ponujajo načrtovanje in izdelavo posameznih sklopov ali celotne tehnologije izdelave betona ter izdelave in skladiščenja betonskih izdelkov. Betonarne so zasnovane na podlagi najnovejših tehnologij in opreme. Avtomatizacija v betonarne prinaša nove ideje in tehnološke rešitve, ki zagotavljajo kakovostne produkte na področju gradbene opreme. Podobno kot betonarne, so tudi mešalnice za suhe betone in malte zasnovane na osnovi najnovejših tehnologij in opreme. Poleg mešalnic suhih malt, avtomatizacija procesov sega tudi na področje sistemov za mešanje specialnih produktov in med sodobne naprave za separiranje pranega gramoza, ki je sestavni del kvalitetnega betona. Izpopolnjena tehnologija in programska oprema omogoča natančno tehtanje peska, vodenje prihodov in izdaj gramoza ter natančnih zalog. Avtomatiziran sistem v gradbeništvu so tudi drobilnice in naprave za predelavo gradbenih materialov, ki omogočajo kar najenostavnejše upravljanje procesov pri predelavi gramoza in odpadlih gradbenih materialov. Slednji so ponovno uporabni za spodnje ustroje cest in objektov.

Avtomatizacija rešitve

Avtomatizacija procesov v transportu in manipulaciji materiala

Pomembna avtomatizirana rešitev v transportni panogi so dvižne mize za dvigovanje velikih količin bremen. Dvižne mize so namenjene dvigovanju ali spuščanju bremena in so nepogrešljiv pripomoček za premagovanje višinskih razlik, nakladanju ali razkladanju materiala. Odlikovati jih mora robustnost, enostavna uporaba, varnost in zanesljivost. V dvižne mize vgrajene komponente zagotavljajo dolgotrajno delovanje.

Tudi regalna skladišča za logistične potrebe transportnih podjetij  v veliki meri upravljajo avtomatizirani sistemi in stroji. Pri avtomatizaciji procesov v regalnem skladišču je najprej potrebna podrobna analiza vseh logističnih procesov v regalnem skladišču. Sledi tehnološka izvedba avtomatizacije z iskanjem tehnoloških rešitev in njihovim projektiranjem. Nujna sta dobro vzdrževanje in reden servis strojev in naprav v avtomatiziranem sistemu.

Več o avtomatizaciji procesov

Strojne linije in namenski stroji v proizvodnjah

Avtomatizacija v proizvodnih procesih lahko zajema celotno linijo izdelave določenega izdelka in se jo avtomatizira »na ključ«. Celoten projekt avtomatizacije, od idejne zasnove do same izdelave, programiranja in zagona prevzame podjetje, specializirano za industrijsko avtomatizacijo. Take rešitve minimizirajo ozka grla in nepotrebne operacije v proizvodnji liniji ter lahko tudi do polovice zmanjšajo proizvodne pretočne čase. Znižujejo tudi količine odpadkov in omogočajo nižjo porabo energije na proizvodno enoto, kar znižuje negativni vpliv proizvodnje na okolje.