Digitalizacija poslovanja je prihodnost vseh industrij

Digitalizacija je zaradi družbenih sprememb in izjemnega napredka tehnologije v relativno kratkem času postala neizogibna. V nekaterih panogah je postala že takorekoč stalnica, saj je nadomestila nekatere zastarele procese, jih poenostavila ali izboljšala. V drugih panogah se šele uveljavlja, a tako majhna kot večja podjetja vedno bolj vidijo njen pomen in koristi, ki jih prinaša. Podjetja, ki se ne digitalizirajo dovolj hitro in ne sprejemajo novosti, kmalu ne bodo več konkurenčna. Kljub dolgoletni tradiciji se lahko zgodi, da jih bo povozil čas. S tem, ko se oklepajo uveljavljenih praks, zaostajajo za drugimi in ignorirajo tehnološki napredek, sprejemajo veliko tveganje glede svojega položaja na tržišču. V avtomobilski industriji je vodjem recimo hitro postalo jasno, da je hitro odzivanje na digitalizacijo ključnega pomena. S tem zavedanjem so lahko sprejeli pomembne odločitve, s katerimi so modernizirali svoje poslovne procese in si priskrbeli še večje poslovne uspehe. Digitalna transformacija je poskrbela, da niso zaostali za konkurenco, temveč so jo celo prehiteli.

Digitalizacija poslovanja

Digitalizacija poslovanja dvigne kvaliteto vodenja podjetja

Digitalizacija poslovanja temelji na bolj kvalitetnem izvajanju in vodenju delovnih procesov, lažjemu odločanju in izboljšanemu skupinskemu delu. Prinaša nove razsežnosti in omogoča dvig kakovosti na vseh področjih internega poslovanja in sodelovanja s partnerji. Glede na področje delovanja posameznega podjetja je na voljo več različnih digitalnih rešitev. Digitalizirati je mogoče celoten sistem rezervacij poslovnih sredstev (prostori, službeni avtomobili itd.), nastanek in podpis elektronskih pogodb, vodenje prejete pošte, posredovanje podatkov državni upravi ali bankam ter vodenje prodajne dokumentacije. S tablo odsotnosti se denimo zagotovi enostaven pregled nad zaposlenimi, omogoča pa tudi elektronsko najavo in potrjevanje odsotnosti. To je predvsem uporabno v večjih podjetjih.

Digitalizacija proizvodnje poveča konkurenčnost

Kmalu ne bo več mogoče nadomestiti razlike med podjetji, ki sledijo digitalizaciji poslovnih procesov, in tistimi, ki jo zavračajo in pri tem zaostajajo. Digitalizacija proizvodnje omogoča bistveno zmanjšanje napak in pomaga olajšati ter poenostaviti različne segmente dela. Med drugim omogoča prehod na elektronsko distribucijo dokumentacije (namesto papirne) in enostavno beleženje delavcev na delovnem mestu, s čimer se postavi temelje za tehnološko optimizacijo proizvodnih procesov. Povezati je mogoče skladiščne in logistične procese - tako se lahko tudi sledi materialu od proizvajalca skozi vsako fazo obdelave, dokler ni obdelan v končni prodajni izdelek. Nadzorovati je mogoče hitrost strojev, od česar je odvisna tudi hitrost izdelave in končna kakovost izdelka. Ta mora seveda ustrezati predpisanim normativom. Z digitalizacijo proizvodnje je postal pregled nad vsemi procesi bistveno lažji in večino tehnoloških izboljšav oziroma rešitev je mogoče zelo hitro implementirati. Že v osnovi so namreč zasnovane tako, da so kompatibilne s različnimi sistemi in se lahko prilagodijo posebnostim ter zahtevam naročnika.

Digitalizacija proizvodnje

Prednosti digitalizacije poslovanja

Ker se poslovanje spreminja hitreje kot kadarkoli v preteklosti, nam digitalizacija odpira povsem nove dimenzije, možnosti in pristope. Človeško delo je seveda še vedno pomembno, a določene postopki je možno avtomatizirati do te mere, da se izvajajo samodejno. 20% časa v podjetjih naj bi se porabilo za 80% vseh nalog. To pomeni, da je digitalizacija poslovnih procesov predvsem primerna za pomembne naloge, ki vzamejo največ časa in hkrati podjetju tudi prinašajo največjo vrednost. S pomočjo digitalizacije postane podjetje bolj konkurenčno. Lažje vstopa na trg in ne prevzema tako velikih poslovnih tveganj, kot bi jih, če bi se obdržale konvencionalne storitve. Izboljša se načrtovanje poslovanja in hkrati je olajšano prilagajanje spremembam v okolju. Digitalna transformacija s sodobno tehnologijo poskrbi za to, da se proizvodnja povzpne na višjo raven .