Planiranje proizvodnje omogoča optimalno delovanje podjetja

Planiranje proizvodnje in proizvodnih procesov je v dobi spreminjajoče se tehnologije ključnega pomena za ohranjanje oziroma pridobivanje konkurenčnosti.

Tehnologija neprestano napreduje in se izboljšuje;

uspešna podjetja vedo, da morajo ostati v koraku s časom in v svoje poslovanje implementirati nove tehnološke rešitve.

Velike koristi prinaša digitalizacija proizvodnje, saj se na tak način poveže načrtovanje, izvedbo, spremljanje in ukrepanje. Vsi procesi so usklajeni, medsebojno povezani in potekajo v realnem času. Vse to vodi tudi do brezpapirne proizvodnje. Spremljanje delovanja podjetja je nujno, saj se le tako pravočasno opazi morebitne težave in se jih lahko hitro izboljša. Vedno je potrebno imeti temeljit pregled nad tem, kaj se v proizvodnji dogaja, in tega ne prepustiti naključju. Le na tak način lahko povečamo uspešnost in dobičkonosnost.

Agregatno planiranje proizvodnje

Učinkovit program za načrtovanje proizvodnje

Ustrezni normativi in matični podatki predstavljajo temelj za kakršno koli načrtovanje. Normative je potrebno določiti ali pa jih pridobiti na podlagi avtomatskega merjenja časov izdelave. Na splošno se je treba zavedati, da je informacijsko podprto planiranje bistveno bolj efektivno od takega, ki je odvisno od posameznikov. Tam namreč vedno obstaja možnost vpliva človeškega faktorja ali drugih zmot, povezanih z uporabo papirnih dokumentov, prepisovanja podatkov itd. Avtomatizacija določenih procesov prinaša boljše rezultate, sploh ker je planiranje proizvodnje navadno povezano tudi z izračunom materialnih potreb, avtomatsko pripravo dokumentov in upoštevanjem rokov ter kapacitet. S programom lahko tudi natančno spremljamo vse delovne procese in pravočasno ukrepamo ter težavo razrešimo. Na voljo so nam vsi podatki o odzivnih časih, izdelanih količinah izdelkov v različnih fazah, vzrokih zastojev in delovanju strojev. Prav tako lahko hitro zaznamo odstopanje od zahtevane kvalitete, kar v praksi pomeni manj stroškov, reklamacij in nezadovoljnih strank. Za vsak izdelek je mogoče izračunati, koliko nas je stal, kar omogoča bolj zanesljivo odločanje glede cene in merjenje dobičkonosnosti.

Kakšne so koristi?

Program za planiranje proizvodnje je zanesljiv in robusten. Omogoča avtomatizirano naročanje glede na potrebe in tudi avtomatizirano ukrepanje, če procesi odstopajo od načrta. Fino planiranje je mogoče optimizirati s pomočjo grafične planske table. Na splošno program omogoča lažje spremljanje, načrtovanje in nadzorovanje vseh procesov, skrajšanje odzivnih časov ter ozboljšanje splošne učinkovitosti proizvodne infrastrukture. Vse to vodi v višjo kakovost izdelkov in več posla z enakimi proizvodnimi zmogljivostmi. Obseg poslovanja se lahko torej bistveno poveča!

Program za agregatno planiranje proizvodnje

Agregatno planiranje proizvodnje

Mesečno oziroma agregatno planiranje proizvodnje je srednjeročno planiranje, saj pokriva časovno obdobje od dveh ali šestih do dvanajstih mesecev. Gre za načrtovanje proizvodnih zmogljivosti, z njim pa določimo količino izdelkov glede na dane tržne ali tehnološke omejitve. Na tak način je možno predvsem pri sezonskih nihanjih povpraševanja prihraniti veliko stroškov. Agregatno planiranje navadno zahteva medsebojno sodelovanje vseh oddelkov v podjetju, še posebno pa je pomembna vpletenost vodstvenega kadra. Izdelati je potrebno plan za enakomerno proizvodnjo, ki se oblikuje na podlagi točnih podatkov prodaje, zmogljivosti, zalog itd. Prav tako se upošteva napoved prodaje in druge tekoče spremembe, recimo naročila kupcev. Cilj je, da se izbere pristop z nižjimi dodatnimi stroški proizvodnje, v kolikor seveda obstaja povpraševanje po izdelku. Na proizvodnjo je možno vplivati tudi s prilaganjem števila zaposlenih, izmen, virov, nadur, s pogodbenim zaposlovanjem ali drugimi načini. Pri tem je seveda potrebno upoštevati še dodatne stroške, ki jih bodo te odločitve prinesle.