Zakaj se odločiti za ERP sistem?

ERP sistem je poslovno informacijski sistem, ki predstavlja stabilen temelj za digitalizacijo, preizkušanje novih poslovnih modelov in rast. Enterprise Resource Planning je proces, ki skrbi za upravljanje postopkov in načrtovanje virov. Poslovna programska oprema se hitro spreminja in napreduje, to pa vodi do vedno novih (in bolj specifičnih) zahtev na področju oblikovanja prilagodljivih informacijskih rešitev. S kvalitetnim ERP sistemom je mogoče podpirati poslovne procese, jih stalno izboljševati, zmanjšati poslovna tveganja in izboljšati planiranje proizvodnje. Med drugim nam je omogočeno, da črpamo znanje iz preteklih naročil oziroma izdelkov, in tako vsak naslednji izdelek naredimo hitreje, ceneje in bolj kakovostno. Tehnologija je iz leta v leto bolj napredna in najbolj uspešna podjetja se zavedajo pomembnosti izkoriščanja novih tehnoloških možnosti, ki se jim ponujajo. Tako si zagotovijo tudi nove poslovne priložnosti in še večje uspehe.

ERP rešitve

Preberite TUDI o poslovno informacijskih sistemih >>

Kvalitetne ERP rešitve

ERP programi vključujejo raznolike informacijske rešitve, ki olajšajo določene segmente dela, ga avtomatizirajo ali uvedejo iz papirnate v elektronsko obliko. Programski paketi vključuje različne celostne ERP rešitve s področja komerciale, vodenja poslovnih procesov, proizvodnje in računovodskega poslovanja. Na področju proizvodnje je mogoče s pomočjo digitalizacije natančno načrtovati stroške in narediti končni obračun (da vidimo dobičkonosnost in ocenimo svojo uspešnost). ERP knjigovodstveni program ponuja rešitve in zagotavlja podporo računovodskim funkcijam kot so knjigovodstvo, nadziranje in analiza. Sistem prav tako podpira prodajne procese in skladišča, in sicer s funkcijami pregleda zaloge, naročil, dobavnih rokov, zakonskih obveznosti itd. Z modulom kadrovskih virov se izvaja nadzor nad kadri, stroški dela, merjenjem kompetenc in planiranjem izobraževanj.

Prednosti tovrstnega sistema

ERP sistem podjetjem, tako malim kot velikim, prinaša merljive koristi in jim odpira nove poslovne priložnosti ter trge. Digitalizacija zagotavlja enostavno prilagajanje na tržne spremembe, kar je še posebej pomembno v panogah, ki se hitro razvijajo in tekmujejo z močno konkurenco. ERP programi imajo takojšnji vpliv na poslovanje, so hitro implementirani in ne obremenijo ključnih kadrov. Zagotavljajo celovite, medsebojno povezane rešitve in hkrati ustvarjajo visoko dodano vrednost. Omogočajo lažje obvladovanje obsežnih načrtov, hitro reševanje problemov in tudi zmanjšanje obsega papirne dokumentacije, saj se dokumente prestavi v varno digitaln okolje. Obseg in tip ERP rešitev se razlikuje od podjetja do podjetja, a glavni cilj pri vsaki implementaciji je izboljšanje poslovne uspešnosti. Poti do tja je seveda več. Upravljamo lahko dobičkonosnost na ravni nalog, optimiziramo proizvodnje procese itd. Sistem omogoča lažje doseganje strateških ciljev in premagovanje operativnih izzivov. Seveda pa je za naročnika najbolj pomembno, da se odloči za implementacijo ERP sistema priznanega ponudnika z referencami dobre prakse in dolgoletnimi izkušnjami na področju informatizacije.

ERP sistem knjigovodski programi

Kakšen bo ERP v prihodnosti?

Vedno bolj bo pomembno, da bo učinkovito in tesno povezan s stroji in napravami. Tako bodo količine avtomatsko zajetih podatkov tudi večje in bodo uspešno dvigovale učinkovitost sistemov. Uporabniška izkušnja je vedno bolj ključna in z izboljšanjem le-te se intenzivno ukvarjajo številni ponudniki rešitev informacijske tehnologije. Sistemi prihodnosti bodo verjetno povezani z družbenimi in poslovnimi omrežji, iz katerih bodo črpali še dodatne podatke. Procesi bodo najbrž upravljani s pomočjo mobilnih telefonov in storitev v oblaku. Predvsem poslovanje v oblaku bo postalo vedno bolj priljubljeno in bo prevladalo nad vsemi ostalimi oblikami organizacije informacij. S pametnimi algoritmi in analizo, ki bo temeljila na umetni inteligenci, bo mogoče lažje odločanje. Mogoče je tudi, da bodo ERP sistemi bolj tesno povezani s kriptovalutami. Kar pa je zagotovo, pa je to, da nam bodo naslednja leta in desetletja prinesla še večji napredek tehnologije, ki bo korenito spremenila informacijsko infrastrukturo. Bistveno se bo spremenilo upravljanje in proizvodnja podjetij v vseh panogah.