Poslovni informacijski sistem za še večje poslovne uspehe

Kvaliteten poslovni informacijski sistem prinaša učinkovite informacijske rešitve, ki so prilagojene glede na specifične potrebe podjetja in vključujejo ustrezno strojno, programsko in komunikacijsko opremo. Glavni namen informacijskega sistema je seveda nemotena podpora poslovnim procesom in informatizacija poslovanja. Na tak način je mogoče zgraditi učinkovito informacijsko infrastrukturo, zagotoviti visoko produktivnost, učinkovitost in zmanjšati varnostna tveganja. Ker se morajo podjetja zaradi spreminjajoče se informacijske tehnologije nenehno izboljševati in prilagajati, vse bolj in bolj posegajo po načinih, s katerimi se omogoči informatizacija njihovega poslovanja. Potrebno je ostati v koraku s časom in tudi kritično analizirati svoje poslovne postopke glede na vnaprej določene kriterije (čas, stroški, kakovost itd.). Procesi morajo biti podprti z informacijsko tehnologijo, predvsem v proizvodnji in prodaji. Konkurenca je vse močnejša in bolj agresivna, zato si vsa uspešna podjetja prizadevajo pridobiti nove kupce in ohraniti obstoječe. To zahteva iskanje novih storitev, s pomočjo katerih ostanejo konkurenčna in ne zaostanejo za konkurenco.

Informacijski sistem in podpora

Informacijska podpora za poslovanje

Informacijski sistem pomaga pri prenovi poslovnih procesov. Tako se zagotovi informacijska podpora za poslovanje, vzdrževanje in vrednotenje podjetja. Vse to temelji na dinamičnih podatkih, ki so nujno potrebni za vzdrževanje procesov in hitro ukrepanje (recimo o porabi materiala ali zastojih). Ti podatki so nujni za vrednotenje ciljev, ki si jih je določeno podjetje zadalo. Pri izbiri je smiselno upoštevati več dejavnikov, recimo mobilnost, tehnološko platformo, uporabnost, kompatibilnost itd. Upoštevati je potrebno zahteve glede strojne opreme, licenciranja in operacijskega sistema, ki diktirajo, katera opcija je najbolj primerna. V dinamičnih okoljih je potrebna hitrost reagiranja, zato je smiselno, če so podatki dostopni tudi on-line. V praksi se je smiselno pri izbiri vedno posvetovati s strokovnjaki s področja, ki so najboljši svetovalci glede kompatibilnosti in ustreznosti posameznih rešitev. Najboljše izbire so inovativne, fleksibilne in odprte za razširitve.

Inovativne rešitve in informatizacija poslovanja

Poslovni procesi so pogosto nepregledni, nefleksibilni, polni pomanjkljivosti in navsezadnje tudi slabo definirani. To se kaže v nepoznavanju dela, nepoenotenih postopkih in napakah, ki bi se jim bilo moč izogniti, recimo podvajanju dela. Informatizacija poslovanja zagotavlja celovito prenovo in podporo viziji in ciljem podjetja s pomočjo informatike. Rešitve so fleksibilne in inovativne, pomagajo pri nadzorovanju, vrednotenju in izboljšanju proizvodnih oziroma poslovnih procesov. Informacijski sistem omogoča, da dvignemo delovanje podjetja na povsem novo raven in povečamo dobičkonosnost. Pri tem je pomembno strateško načrtovanje, analiza procesov in poznavanje področja, s katerim se ukvarjamo. Posledica vsega tega je dvig produktivnosti in večja kakovost poslovnih procesov. IKT (informacijsko-komunikacijsko tehnologijo) opremo je mogoče prilagoditi dejanskim poslovnim izzivom.

Preberite tudi: digitalizacija >>

Učinkovite informacijske rešitve za proizvodnjo

Poslovni informacijski sistem mora podjetjem nuditi učinkovite informacijske rešitve za proizvodnjo. Smiselno je, če vključejo možnost planiranja izračuna materialnih potreb, spremljanja kalkulacij, ocenjevanje uspešnosti itd. Načrtovanje je v proizvodnji ključno! Z avtomatsko pripravo dokumentov je poskrbljeno, da se vsi procesi odvijajo nemoteno in bolj tekoče. S spremljanjem procesov lahko nadzorujemo vse procese v vseh fazah (delovanje strojev, kvaliteta končnih izdelkov, odzivni čas, eskalacije) in pravočasno ukrepamo ob pojavu neželjenih dejavnikov. Z informatizacijo se zagotovi celovite in povezane rešitve ter ustvari visoko dodano vrednost podjetju. Velika večina podjetij si brez učinkovitega poslovnega informacijskega sistema sploh ne predstavlja več opravljanja vsakodnevnih nalog in opravil. Trendi razvoja so usmerjeni v prednastavljene reštive, namenjene specifičnim zahtevam določenih industrij, ter poslovanju v oblaku. Veliko povpraševanja je tudi po mobilni uporabi in upravljanju sistemov.

Informacijski sistem in podpora za proizvodnjo