Računovodske storitve - zanesljivo in kakovostno računovodstvo tako za s.p. kot popoldanski s.p., d.o.o. in društva

Računovodski servis A-Enter vam nudi zanesljive in kakovostne računovodske storitve kot so:

 • vodenje poslovnih knjig,
 • vodenje glavne knjige in analitičnih evidenc saldokontov,
 • vodenje osnovnih sredstev (z obračuni amortizacije),
 • obračun plač in ostalih osebnih prejemkov (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški ...),
 • obračun prispevkov za zavezanca,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • izdelavo računovodskih izkazov (bilance stanja),
 • izdelavo medletnih bilanc,
 • izdelavo zaključnega računa in davčne napovedi,
 • elektronski plačilni promet,
 • arhiviranje računovodske dokumentacije in
 • izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev posojil.

Podjetjem nudimo še druge računovodske storitve. E-računovodstvo zajema elektronsko oddajo obrazcev, elektronsko posredovanje obračunov osebnih dohodkov in elektronsko arhiviranje poslovnih knjig. Na področju davčnega svetovanja pa vam svetujemo s področja davčnih predpisov. Zapadle terjatve lahko predlagamo v elektronsko izvršbo.

Računovodstvo za s.p. in popoldanski s.p.

Samostojni podjetnik kot fizična oseba na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Zanesljive računovodske storitve opravljamo tudi za mlade podjetnike in za tiste, ki imajo popoldanski s.p. Preko sistema e-Davki za vas oddajamo obračune DDV, obrazce za dohodke iz delovnega razmerja, napovedi za odmero dohodnine, obračune davka od dobička za podjetja ali samostojne podjetnike in obračune prispevkov zas.p. Preko portala AJPES pa oddajamo podatke za plače, zaključne račune ter letna poročila.

Računovodstvo za društva - računovodski servis A-Enter je prava izbira za vas

Posebno pozornost namenjamo računovodstvu za društva. Z dodatnim izobraževanjem smo se specializirali, da bi društvom nudili čim bolj kakovostne in zanesljive računovodske storitve. Zakon o društvih in Slovenski računovodski standardi določajo ločeno vodenje podatkov za pridobitno in nepridobitno dejavnost društev. Za društva s pridobitno dejavnostjo to pomeni dvojno vodenje poslovnih knjig - za pridobitno in za nepridobitno dejavnost. Pomagali vam bomo pri ugotavljanju, ali gre za pridobitne ali za nepridobitne dejavnosti. Poleg tega bomo preko sistema e-Davki za vas oddajali obrazce za dohodke iz delovnega razmerja oziroma izven delovnega razmerja, preko portala AJPES pa letna poročila.

Dodatne povezave:

- računovodstvo za s.p.

- računovodstvo za d.o.o.

- računovodstvo za društva

- bilanca

- bilanca stanja

- bilanca stanja za s.p.

- bilanca stanja za d.o.o.

- računovodstvo

Vabljeni tudi na našo spletno stran!