E-računovodstvo: spletno računovodstvo, ki omogoča dostop do vaših poslovnih podatkov preko spleta | Internetno knjigovodstvo del e-računovodskih storitev, ki vam jih ponuja e-računovodski servis A-Enter

Računovodski servis A-Enter sledi razvoju informacijskih tehnologij, zato imamo na voljo najsodobnejšo opremo za e-računovodstvo. Preko spleta boste lahko z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom varno dostopali do svojih poslovnih podatkov in tako v vsakem trenutku pregledovali tekoče računovodske podatke, spremljali saldokonte kupcev in dobaviteljev, izpisovali račune in dobavnice, potne naloge, ... Skratka, počutili se boste, kot da bi imeli 24 ur na dan na razpolago svojega osebnega računovodjo. Podatke boste lahko pregledovali po svojih željah in za svoje potrebe. Spletno računovodstvo vam omogoča hitrejšo izdelavo vašega poslovnega načrta in ostalih poročil. Spletno računovodstvo vključuje tudi:

  • elektronsko oddajo obrazcev: na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa bomo za vas oddali vse zakonsko predpisane obrazce in poročila - tako bodo poročila s pomočjo e-računovodskih storitev oddana v predpisanem zakonskem roku;

  • svetovanje preko elektronske pošte s področja računovodstva in davčne zakonodaje,

  • shranjevanje poslovne dokumentacije s pomočjo skenerja - poslovna dokumentacija je tako shranjena v elektronski obliki in hkrati služi kot elektronski arhiv izvirnih vsebin ter nam omogoča lažje komuniciranje z vami.

E-računovodstvo: ažurnost, varnost in dostopnost podatkov ter učinkovitejše poslovanje

Spletno računovodstvo je namenjeno tistim, ki želite ažurne informacije, hkrati pa stremite k učinkovitejšemu poslovanju, pa tudi vsem, ki sledite napredku in želite optimizirati svoje poslovanje. E-računovodski servis A-Enter vam s svojimi storitvami omogoča boljši pregled nad vašim poslovanjem in hitrejšo komunikacijo s poslovnimi partnerji. E-računovodstvo pa je tudi ekološko. Internetno knjigovodstvo porabi manj papirja za tiskanje, prav tako pa reciklaža tega papirja prispeva k ohranjanju naravnega okolja.

Za še več podrobnosti pa ste vljudno vabljeni, da obiščete našo spletno stran!