Obračun plač za s.p. in za društva ter obračun prispevkov, dodatkov, regresa, avtorskih honorarjev

Naše podjetje vam v sklopu računovodskih storitev omogoča tudi obračun plač in drugih izplačil (npr. obračun dodatkov), ki jih opravljamo tako za podjetja kot za samostojne podjetnike ( obračun plač za s.p.) in obračun plač za društva.

Obračun plač in drugih izplačil vključuje:

Pri obračunu plač gre tudi za mesečno poročanje zunanjim uporabnikom informacij, kot sta davčna uprava in AJPES, in oddajo letnega poročila državi in zaposlenim. Ker naše računovodstvo sledi razvoju informacijskih tehnologij, vam lahko obračun plač in drugih izplačil pošljemo elektronsko v ustreznih datotekah. Nudimo vam tudi svetovanje s področja obračuna plač in drugih izplačil fizičnim osebam.

Obračun plače in ostalih izplačil lahko je občutljiva zadeva, kateri namenjamo posebno pozornost

Samostojni podjetniki v svojem podjetju niso zaposleni, ampak so samozaposleni. Kot taki ne prejemajo plače, zato si svojo socialno varnost zagotavljajo s plačevanjem prispevkov. Začetna višina prispevkov in osnova pokojnine se določita ob vpisu v poslovni register. Svoja denarna sredstva prosto prelivajo iz osebnega računa (gospodinjski račun) na račun, ki ga uporabljajo za poslovanje. Za urejeno finančno poslovanje se morajo dobro zavedati svojega poslovanja in imeti strokovno računovodsko podporo, saj lahko računovodske storitve, kot je obračun plače in ostalih izplačil, za s.p. predstavlja resno obremenitev. Računovodski servis A-Enter vam nudi celostne, kakovostne in zanesljive računovodske storitve.

Obračun plač izvajamo tudi za društva - njihovemu računovodstvu namenjamo posebno pozornost

Društva še zdaleč niso več tisto, kar so nekoč bila. Nekatera se lahko po obsegu poslovanja primerjajo kar z manjšimi podjetji, neredka med njimi pa so tudi davčni zavezanci. Financirajo se s pomočjo članarine, donacij, oglaševanja in sponzorstva ter s sofinanciranjem s strani mestnih in državnih organov. V našem računovodstvu smo se specializirali tudi za računovodsko spremljanje društev, saj je njihova poslovna dejavnost še posebej specifična.

Za še bolj natančne informacije, prilagojene vaši situaciji in potrebam, nas pokličite!