ELEKTRONSKO RAČUNOVODSTVO A-ENTER d.o.o.

Elektronsko računovodstvo in spletno računovodstvo z rastjo elektronske tehnologije (in tudi računovodskih spletnih aplikacij) prihajata v vse pogostejšo uporabo pri računovodskih storitvah. Trend storitev v računovodskih servisih se rastoče pomika k uporabi spletnega računovodstva (online računovodstvo).

E-RAČUNOVODSTVO
Najsodobnejša programska oprema za e-računovodstvo nam omogoča, da izkoristimo možnosti, ki jih v spletno računovodstvo prinaša internetna tehnologija. E-računovodstvo podjetja A-enter vam omogoča neposreden prenos podatkov v poljubne tabele, ki jih lahko pregledujete in obdelujete za svoje potrebe.

E-računovodstvo vam omogoči, da lahko hitreje izdelate vaš poslovni načrt in ostala poročila. Spletna aplikacija omogoča pregledovanje postavk v bilanci stanja in izkaza poslovnega izida, prikaz odprtih postavk v saldakontih, pregledi se lahko oblikujejo glede na vaše želje in potrebe.

E RAČUNOVODSTVO - ELEKTRONSKA ODDAJA OBRAZCEV
Na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa elektronsko oddajamo vse zakonsko predpisane obrazce in poročila državnim institucijam kot so DURS, CURS, BS, AJPES, ... Tako so vsa poročila oddana v predpisanem zakonskem roku.

E RAČUNOVODSTVO - E SVETOVANJE preko elektronske pošte
Elektronsko ali spletno računovodstvo vsebuje tudi komunikacijo preko elektronske pošte in s tem je omogočeno elektronsko svetovanje s področja računovodstva, davčne zakonodaje,...

E- RAČUNOVODSTVO - ELEKTRONSKA IZVRŠBA
V računovodskem servisu A-Enter d.o.o. opravimo tudi storitev elektronske izvršbe. Elektronsko izvršbo (e-izvršba) oziroma elektronsko izterjavo (e-izterjava) opravimo na podlagi verodostojne listine.

Elektronska izvršba z verodostojno listino - Z individualnim posvetovanjem v našem računovodskem servisu in s spregledom vaših odprtih postavk, zapadle terjatve predlagamo v izvršbo. Vlogo za elektronsko izvršbo vložimo na podlagi verodostojne listine (faktura) preko Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Elektronska izvršba v 48 urah - Sklep o izvršbi preko elektronske izvršbe bo izdan že v 48 urah. Vse kar potrebujemo je vaše pooblastilo in kopije faktur, za vse ostalo poskrbimo v računovodskem servisu A-Enter.

Pokličite na 01/ 750 28 40 in dogovorili se bomo o pravi rešitvi za vas.