RAČUNOVODSTVO


Finančno računovodstvo A-Enter s svojimi računovodskimi storitvami skrbi, da vaše podjetje izpolnjuje vse zakonske obveznosti na področju računovodstva. Računovodstvo A-Enter nudi računovodske storitve, ki vključujejo pravočasen obračun davčnih obveznosti v zakonsko določenih zneskih ter poročanje tako zunanjim kot notranjim uporabnikom poslovnih informacij.

Računovodstvo A-Enter nudi vašemu podjetju poleg omenjenih računovodskih storitev tudi svetovanje z ustreznimi informacijami, na podlagi katerega se boste lažje odločali o nadaljnjih poslovnih odločitvah.

RAČUNOVODSTVO A-ENTER nekaj naših računovodskih storitev, ki vam jih nudimo:

  • vodenje glavne knjige, analitičnih evidenc, saldakontov,
  • vodenje osnovnih sredstev (z obračuni amortizacij),
  • obračun plač in ostalih osebnih prejemkov (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški,...),
  • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
  • obračun davka na dodano vrednost,
  • izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja,bilanca uspeha),
  • izdelava medletnih bilanc,
  • izdelava zaključnega računa in davčne napovedi,
  • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
  • arhiviranje računovodske dokumentacije.Računovodstvo za podjetnike A- Enter se pri opravljanju računovodskih storitev drži predpisanih rokov ter vedno pravočasno izdelamo zaključne račune in letna poročila, prav tako bilanco- bilanca stanja, bilanca uspeha ter poskrbimo za pravočasno oddajo zunanjim uporabnikom informacij.

Za več informacij o računovodskih storitvah pokličite računovodstvo A-Enter ali kliknite na povezavo.