RAČUNOVODSTVO ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Samostojnim podjetnikom nudimo celovite računovodske storitve, ki obsegajo tudi obračun prispevkov za zavezance, obračun plač in ostalih osebnih prejemkov, opravljanje plačilnega prometa, izdelava zaključnega računa, bilanca stanja, bilanca uspeha, letno poročilo ter vse potrebne računovodske storitve za s.p., da boste kot samostojni podjetnik izpolnjevali vse zakonske obveznosti na področju računovodstva.

MLADI PODJETNIKI - RAČUNOVODSTVO ZA S.P.
Na novo samozaposlenim osebam - samostojnim podjetnikom, ki šele vstopajo v poslovni svet, nudimo celostne računovodske storitve.

Računovodstvo za samostojne podjetnike
- mladim podjetnikom, novoustanovljenim s.p., nudimo v našem računovodstvu vse potrebne računovodske storitve, naš poudarek pa je tudi na poslovnem svetovanju, da mladi podjetnik hitreje in bolj samozavestno vstopi v poslovni svet.

RAČUNOVODSTVO S.P. - POPOLDANSKI S.P.
Iščete zanesljivo računovodstvo za popoldanski s.p.?

Ker gre pri popoldanskem s.p. za podobno obliko delovanja kot pri s.p., kvalitetno poskrbimo tudi za računovodstvo popoldanskega s.p. Za ceno računovodskih storitve za popoldanski s.p. povprašajte po elektronski pošti ali pokličite na 01/750 28 40!

RAČUNOVODSTVO ZA S.P. - CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV ZA S.P.
Cena računovodskih storitev za s.p. se določi na podlagi obsega vašega poslovanja. V ceno računovodskih storitev za s.p. so vključene vse bilance in poročila, ki jih pripravimo za uporabnike poslovnih informacij.

Cena računovodskih storitev za s.p. se spremeni, če pride do večje spremembe v vašem poslovanju (dodatne zaposlitve, občutno povečanje obsega poslovanja), določimo spremembo mesečnega pavšala ob skupnem dogovoru.

Za ceno računovodskih storitev samostojnega podjetnika povprašajte na elektronskem naslovu: info@a-enter.si.