RAČUNOVODSKE STORITVE IN SVETOVANJE


V kvalitetne računovodske storitve sodi tudi računovodsko svetovanje. V našem finančno računovodskem servisu A-Enter vam nudimo raznovrstno računovodsko svetovanje, med drugim tudi;

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE - POSLOVNO SVETOVANJE
Strankam nudimo konstantno poslovno svetovanje, da lahko nemoteno opravljajo svoj posel. Poslovno svetovanje nudimo tudi podjetnikom začetnikom za čim bolj uspešen začetek poslovanja. Poslovno svetovanje in ustrezne poslovne informacije so vam tako hitro dostopne, za kompleksnejša vprašanja pa se povežemo z našimi zunanjimi sodelavci in zato lahko ponudimo kvalitetno poslovno svetovanje.

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE - VAVČERSKO SVETOVANJE
Vpisani smo v katalog svetovalcev Javne agencije Republike Slovenije za tuje investicije in podjetništvo (JAPTI) s področja Vodenja in upravljanja malih in srednjih podjetij v rasti. Z vpisom v katalog svetovalcev izpolnjujemo pogoje za izvajanje vavčerskega svetovanja.

Naročniki vavčerskega svetovanja z omenjenega področja svetovanja so upravičeni do subvencioniranja upravičenih stroškov vavčerskega svetovanja, in sicer:

  • delujoča podjetja so upravičena do 50% povrnitev sredstev,
  • podjetja v ustanavljanju in brezposelne osebe pa do 100%.