Varstvo okolja je ena temeljnih dejavnosti v podjetju Kova d.o.o.

Gradbeni inženiring, varnost pri delu, požarna varnost, sistemi vodenja, kontrolni organ in varstvo okolja so dejavnosti oziroma storitve, ki jih ponujamo svojim strankam. Področje varovanja okolja je izjemno široko, med drugim pa vam nudimo tudi meritve hrupa, izdelamo načrt ravnanja z odpadki, izmerimo emisije snovi v zrak in poskrbimo za potrebna okoljevarstvena dovoljenja.

 

Načrt ravnanja z odpadkiVarstvo okolja in načrt ravnanja z odpadki

Kako moramo zavreči odpadke oziroma ravnati z njimi natančno določa Uredba o ravnanju z odpadki. V njej je zapisano tudi, da v varstvo okolja spada tudi načrt gospodarjenja z odpadki, če pri njem v enem letu nastane več kot 150 ton odpadkov oziroma več kot 200 kg nevarnih odpadkov. Načrt mora vsebovati podatke o vrsti, količini in nastanku odpadkov ter ukrepe za zmanjševanje nastanka, njihov vpliv na okolje in ljudi ter obstoječe in predvidene načine ravnanja z njimi. V okviru dejavnosti varstvo okolja vam bomo izdelali načrt za 4 leta (kot je določeno z zakonom) in ga vsako leto ustrezno prenovili.

 

Meritve hrupa in emisije snovi v zrak

Varstvo okolja obsega tudi različne meritve vplivov na okolje. Za vaše podjetje bomo opravili natančne meritve hrupa, izdelali pa vam bomo tudi poročilo o tem. Enako velja tudi za emisije snovi v zrak – opravimo meritve, izdelamo poročilo in načrt zmanjšanja izpustov.

 

Varstvo okoljaOkoljevarstvena dovoljenja in varstvo okolja

Zakon o varstvu okolja določa, da je treba okoljevarstvena dovoljenja pridobiti za vsako obratovanje naprav ali večjo spremembo v njihovem obratovanju, če omenjene naprave povzročajo izpuste v zrak, tla ali vodo in je zanje predpisana mejna vrednost izpustov. Za varstvo okolja je torej poskrbljeno tako, da vam izdajo dovoljenje le, če ta naprava (premična ali nepremična enota, ki negativno vpliva na okolje) ustreza okoljskim standardom. V podjetju Kova d.o.o. vam pomagamo pri zbiranju dokumentacije, izvedemo meritve in izdelamo poročila o izpustih, s katerimi lahko zaprosite za okoljevarstveno dovoljenje.

 

Kova d.o.o. | Varstvo okolja, emisije snovi v zrak, meritve hrupa, načrt ravnanja z odpadki, okoljevarstvena dovoljenja – povezave do naše spletne strani:
VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
Spletna stran
Seznam fraz
Varstvo okolja, emisije snovi v zrak, meritve hrupa, načrt ravnanja z odpadki, okoljevarstvena dovoljenja