Gasilni aparat – naprava za gašenje začetnih požarov

Gasilni aparat Gasilni aparat je naprava za gašenje začetnih in manjših požarov, ki se še niso razširili. Glede na vrsto gorljivega materiala ločimo različne požare, za katere potrebujemo tudi različne vrste gasilnih aparatov. Ustrezen gasilni aparat je ključnega pomena za uspešno gašenje požara. Glede na gorljivost materialov in njihove lastnosti ločimo štiri skupine požarov. V skupini A so požari trdnih snovi, v skupini B so požari vnetljivih tekočin, v skupini C požari gorljivih plinov, v skupini C pa lahke kovine. Za vsako od navedenih skupin je na voljo poseben gasilni aparat s posebnimi gasilnimi lastnostmi. Med najbolj razširjenimi sta ročni gasilni aparat na prah in ročni gasilni aparat na CO2. Nekatere požare pa lahko pogasimo tudi s pomočjo gasilske pene in vode.

Podjetje Kova d.o.o. na področju požarne varnosti izvaja študije ter izdeluje zasnove in izkaze požarne varnosti. Projektanta požarne varnosti izdelata oceno požarne ogroženosti, požarni red s prilogami, požarne načrte in načrte evakuacije. Za podjetja organiziramo preglede za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite. Za vaše zaposlene nudimo usposabljanje o varstvu pred požarom, prav tako nudimo usposabljanje za osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov.

 

Poskrbimo seveda tudi za osnovno opremo požarne varnosti – za gasilne aparate. Prodaja različnih gasilnih aparatov lahko vključuje tudi njihovo montažo, obenem pa nudimo reden servis gasilnih aparatov.

 

Gasilni aparatiPregled gasilnih aparatov – poskrbite za reden servis gasilnih aparatov

Redni pregled gasilnih aparatov pripomore k boljšemu delovanju gasilnega aparata in s tem tudi k boljši požarni varnosti. Svetujemo vam, da gasilni aparat pregleda za to usposobljen strokovnjak. Servis gasilnih aparatov vključuje pregled brezhibnosti delovanja gasilnih aparatov po navodilih izvajalca ter servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika.

Vzdrževalec mora po opravljenem vzdrževanju gasilni aparat opremiti z vidno oznako, s katere so razvidni naslov vzdrževalca, datum in vrsta opravljenega vzdrževanja, datum naslednjega vzdrževanja ter žig in podpis. Vzdrževalec izda tudi potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata.

 

Ne pozabite, gasilni aparat lahko reši vaše premoženje ali celo življenje. Zato poskrbite za reden pregled gasilnih aparatov. Obiščite nas in poskrbeli bomo, da bosta tako prodaja gasilnih aparatov kot servis gasilnih aparatov izvedena hitro, strokovno in kakovostno. Vabljeni tudi na našo spletno stran!

 

Kova d.o.o. | Gasilni aparat, pregled gasilnih aparatov, servis gasilnih aparatov, prodaja gasilnih aparatov – povezave do naše spletne strani:
VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
Spletna stran
Seznam fraz
gasilni aparat, pregled gasilnih aparatov, servis gasilnih aparatov, prodaja gasilnih aparatov