Gradbeni inženiring v podjetju Kova

Gradbeni inženiringPoleg varstva pri delu, požarne varnosti, varstva okolja in sistemov vodenja del storitev podjetja Kova zajema tudi gradbeni inženiring. Izdelamo vam varnostni načrt, elaborat gradbene fizike, v naši pristojnosti pa so tudi študija, presoja oziroma zasnova požarne varnosti. Že od leta 2003 dalje je v našem podjetju na voljo tudi koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih. Ves čas in na vseh področjih si želimo svojim strankam oziroma ponuditi kakovostne storitve, s katerimi bomo povečali varnost v poslovnih in stanovanjskih objektih, poskrbeli za zdravje in prijazen odnos do okolja, oddelek za gradbeni inženiring pa bo poskrbel, da bo tudi na gradbiščih vse tako, kot je treba.

Kaj vam ponuja naš gradbeni inženiring?

V okviru našega podjetja oziroma oddelka za gradbeni inženiring vam v družbi kova ponujamo naslednje storitve:

 • varnostni načrt
 • elaborat gradbene fizike (izdelava ocene zvočne izolacije)
 • študija/presoja/zasnova požarne varnosti
 • načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 • nadzor na gradbišču
 • tehnični pregled objektov
 • zastopanje in sodelovanje v upravnih postopkih

Koordinator za varnost pri deluKoordinator za varnost pri delu na gradbiščih

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS štev. 83/2005)določa naloge in odgovornosti koordinatorja, ki ga v okviru svoje ponudbe (gradbeni inženiring) zagotavljamo tudi v podjetju Kova. Te so seveda odvisne o specifike posameznega objekta oziroma gradbišča, njegove velikosti, obsega del, trajanja, števila delavcev itd. Inšpektorat Republike Slovenije za delo priporoča, da je koordinator za varnost pri delu na gradbišču prisoten pred začetkom dela, ob nastopu novega izvajalca, pri začetku posebno nevarnih del, ter periodično glede na specifike gradbišča, in sicer po presoji samega koordinatorja. Za vse podrobnejše informacije in vprašanja smo vam v podjetju Kova na voljo po telefonu in osebno.

Kova d.o.o. | Gradbeni inženiring, študija/presoja/zasnova požarne varnosti, varnostni načrt, koordinator za varnost in zdravje pri delu, elaborat gradbene fizike - povezave do naše spletne strani:
 • Študija/presoja/zasnova požarne varnosti
 • Varnostni načrt
 • Koordinator za varnost in zdravje pri delu
 • Elaborat gradbene fizike