Akademija znanja podjetja Kova d.o.o. - organizacija seminarjev


Usposabljanja in izobraževanjaPodjetje Kova d.o.o. je danes pomemben partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi celostnih strokovnih nalog s področja varstva okolja, varstva pri delu, požarnega varstva, gradbenega inženiringa in sistemov vodenja. Za opravljanje strokovnihnalog imamo pridobljena vsa potrebna pooblastila, akreditirani preizkusnilaboratorij in akreditirani nadzorni organ.Usposobljeno osebje s svojim znanjem skrbi za celovito izvedbo storitve pri naročniku. Kakovost, nenehno izboljševanje, razvoj in zadovoljstvo odjemalcev so naša temeljna načela.

Z znanjem in kompetentnostjo želimo prispevati k nenehnemu razvoju varovanja zdravja, varnosti pri delu in v prostemu času, prijaznega delovnega okolja in skrbi za čisto življenjsko okolje. Zato na področju varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti nudimo usposabljanja in izobraževanja za zaposlene in odgovorne osebe. Seznam seminarjev, izobraževanj in usposabljanj vam je voljo na naši spletni strani pod rubriko ''Akademija znanja in publicistike''.

Akademija znanja in publicistike - usposabljanja in izobraževanja

Akademija znanja in publicistike izvaja predvsem usposabljanja in izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Organizacija seminarjev lahko vključuje tudi usposabljanja, kot je na primer izobraževanje s področja osnovnih andragoških znanj. Izvajamo usposabljanja za delavce elektro stroke in elektrotehnično poučene delavce ter za upravljavce centralnega ogrevanja, plinskih naprav in industrijskih peči s plinskimi ali oljnimi gorilniki. Na področju požarne varnosti Akademija znanja organizira usposabljanja za varno delo s plini ter usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Organizacija seminarjev pa vključuje tudi pripravo in strokovni izpit iz varstva pred požarom ter pripravo in strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.

Udeleženci seminarjev, usposabljanj in delavnic prejmejo Potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter kreditne točke, vse v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev.

Akademija znanjaAkademija znanja - organizacija seminarjev: Promocija zdravja na delovnem mestu

Akademija znanja in publicistike izvaja tudi posvete na področju zdravja na delovnem mestu, na katerih se izvajajo sistematične in ciljne aktivnosti. Z njimi želimo poskrbeti za psihofizično kondicijo na delovnem mestu in za krepitev duševnega stanja delavcev. Dejavnosti akademije vključujejo tudi ergonomijo in humanizacijo delovnih mest, informacije o zdravi prehrani na delovnem mestu ter pripravo drugih programov promocije zdravja na delovnem mestu.

Obiščite našo spletno stran - Akademija znanja in publicistike ima za vas pripravljen nov koledar posvetov, delavnic in usposabljanj.

Vabljeni!

Kova d.o.o. | Akademija znanja, organizacija seminarjev, kreditne točke, usposabljanja in izobraževanja - povezave do naše spletne strani:
  • Organizacija seminarjev
  • Kreditne točke
  • Usposabljanja in izobraževanja