Nevarne kemikalije – snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti

Nevarne kemikalije so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti pa so eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost in nevarnost za okolje. V primerih razsutja tovora z nevarnimi kemikalijami ne pride le do neposredne škode na tovoru, temveč nevarne kemikalije lahko ogrozijo tudi prevozno sredstvo, ne nazadnje pa tudi ljudi, ki se nahajajo v bližini ali v širši okolici.

 

Prevoz tako nevarnega blaga je zakonsko urejen s posebnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Prevoz nevarnega blaga v mednarodnem cestnem prometu je zajet v mednarodnem sporazumu ADR, predpisi za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu pa so vsebina sporazuma RID.

 

Sicer pa na varnost prevoza vplivajo stopnja nevarnosti, ki jo predstavljajo nevarne kemikalije, konstrukcijske karakteristike prevoznega sredstva, stanje, v katerem se nevarne kemikalije nahajajo, ter postopki pri nakladanju, razkladanju in prevozu blaga. Svetovalec za kemikalije in varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga sta pri tem v veliko pomoč.

 


Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga – nevarne kemikalije

Nevarne kemikalije

Vsako podjetje, katerega dejavnost obsega cestni transport ali pa s prevozom povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje nevarnega blaga, mora imenovati vsaj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga bo v procesu odgovoren za varnost ljudi, predmetov in okolja. Poskrbel bo tudi za strokovno znanje zaposlenih in za spoštovanje ADR predpisov ter za preverjanje kakovosti drugih v logistični proces vključenih izvajalcev in podizvajalcev.

 

Izvajanje strokovnih nalog varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID) vam nudi tudi podjetje Kova d.o.o. Za vas pa izvajamo tudi strokovne naloge svetovalca za kemikalije.

 

Svetovalec za kemikalije poskrbi za vsa opravila in dokumentacijo Svetovalec za kemikalije

Svetovalec za kemikalije je lahko oseba z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske ali farmacevtske smeri, z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij. V našem podjetju vas bomo kot pooblačeni svetovalec za kemikalije zastopali na uradu za kemikalije, kamor bomo nevarne kemikalije tudi prijavili.

 

Nudimo vam tudi svetovanje na področju REACH-a. REACH je uredba Evropske unije, ki želi izboljšati varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, obenem pa pospeševati konkurenčnost kemijske industrije v EU.

 

Če torej potrebujete svetovalca za nevarne kemikalije in prevoz nevarnega blaga (ADR/RID), nas obiščite. Vabljeni tudi na našo spletno stran!

 

Kova d.o.o. | Nevarne kemikalije, prevoz nevarnega blaga (ADR/RID), svetovalec za kemikalije, varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga – povezave do naše spletne strani:
VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
Spletna stran
Seznam fraz
nevarne kemikalije, prevoz nevarnega blaga – adr, rid, svetovalec za kemikalije, varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga