Pošlji povpraševanje

Vodenje

Delavnica vodenje je namenjena razvoju kompetenc vodstvenih kadrov. Vodje bodo okrepili svojo avtonomijo odločanja in delovanja, povečali svojo odgovornost, razvijali in motivirali zaposlene, postavljali in izpolnjevali svoje cilje v skladu s cilji organizacije in vnašali v svoje delo in v delo oddelkov, katere vodijo, potrebno inovativnost in odprtost za spremembe ter novosti.

Na trgu vedno znova iščemo možnosti za to, da bomo uspešnejši. Enako je pri vodenju, ves čas iščemo načine, kako učinkoviteje voditi ljudi in jih motivirati za doseganje skupnih ciljev.

Kakšen slog vodenja je vaš in kako lahko še drugače vodite? Kako motivirati zaposlene? Kako učinkovito upravljati s seboj in voditi druge tudi med težjimi obdobji?

MOTIVACIJA

Motivacija je med najpomembnejšimi psihološkimi procesi. Je proces izzivanja, usmerjanja in uravnavanja posameznikove aktivnosti k cilju oziroma zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor motivacije. Motivacija omogoči človeku, da zadovolji potrebo ali cilj, ki si ga je zastavil oz. mu je bil postavljen.


Notranja motivacija je ključ do kakovostnega procesa in rezultata. Zato so vodje lahko še posebej učinkoviti, ko zmorejo najti iz kje izvira samomotivacija zaposlenih in jo z orodji zunanje motivacije še nekoliko spodbudimo.

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Ali veste kaj motivira vaše zaposlene? Iz kje izhaja njihova motivacija?


V podjetjih se za spodbudo uporablja zunanjo motivacijo zaposlenih, kjer posameznik deluje zaradi zunanjih dejavnikov kot so pohvala, graja, nagrada, kazen, preverjanje, sama aktivnost ga ne zanima, delo je le »sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnih posledic«. Posameznika motivira pričakovan rezultat, ki si ga postavi za cilj delovanja. Zunanja motivacija zaposlenih pogosto ni trajna.

DOBER VODJA

Biti dober vodja je kompetenca, katero imajo nekateri osvojeno bolj, drugi so še na poti. Med pomembnejše veščine dobrega vodje so zagotovo sposobnost empatije, vzdrževanje dobrih odnosov in vplivanje.

Vodenje se začne pri vodjih samih. Omejitve v podjetju ne predstavlja organizacija sama, temveč ljudje, ki podjetja vodijo. Vodje se nemalokrat srečajo z izzivi, kako najprej voditi samega sebe in seveda v nadaljevanju z izzivi, kako voditi druge.

Ključ do dobrega vodje je vzpostaviti in vzdrževati odnose z ljudmi in med njimi. Kar je zares pomembno so torej odnosi, vzajemnost teh odnosov in medsebojno zaupanje, pripravljenost deliti znanje in upoštevanje njihovih želja ter potrebe.

Dober vodja prepozna in razvija vire ljudi, jih vodi na način, da doseže proaktivnost, participacijo zaposlenih, kar je zagotovo pot do visoke učinkovitosti tako zaposlenih kot podjetja.