Osebno NLP svetovanje in poslovni NLP coaching

Osebno svetovanje po načelih NLP (nevrolingvistično programiranje) lahko hitro in učinkovito odpravi vsa neželena stanja v naših življenjih, kot so stres, konflikti, jeza in podobno. S tehniko pa lahko ustvarjamo tudi tista, ki nas podpirajo. Ljudje namreč vedno znova ponavljamo iste vzorce. NLP svetovanje nam dokaže, da čas NI uničevalec teh vzorcev. Ponavljamo jih toliko časa, dokler jih ne presežemo. A to se nikoli ne zgodi samo od sebe. NLP osebno svetovanje nam pomaga, da prepoznamo vzorce, se z njimi učimo in ustvarimo ustreznejše, s katerimi povečamo osebni razvoj.

TUDI VI LAHKO POSTANETE NLP COACH

NLP coaching - podpora in preseganje ovir

NLP coach podpira svojega svetovanca v razvoju, pri doseganju ciljev in odstranjevanju ovir. V NLP coaching procesu je klient tisti, ki prepozna in presega izzive in se usposablja za samostojno izvajanje procesov tudi, ko se NLP svetovanje zaključi. Osebno svetovanje vodi klienta čez proces in mu pomaga prepoznati svoje sposobnosti. NLP osebno svetovanje klientu pomaga, da spozna, kaj mora okrepiti ali na novo ustvariti, da bo lahko dosegel zastavljeno. Naj vas NLP trener Miha Bavec podjetjaTransformacija varno popelje skozi čeri življenja.

NLP svetovanjeNLP coaching

Poslovni NLP coaching

Poslovni coaching oz. izobraževanja za podjetja naredijo določeno podjetje uspešnejše od drugih pri preseganju vsakodnevnih izzivov. Poslovni NLP coaching podjetje opremi z naborom znanj, s katerimi se uspešno soočajo z izzivi in jih presegajo. Uspešna so tudi tista podjetja, ki se zavedajo, da za doseganje svojih ciljev potrebujejo tudi nove metode in zato vlagajo v poslovni coaching. Poslovni coaching namreč podjetjem zagotovlja večjo uspešnost dela posameznikov, skupin in večjo poslovno uspešnost.

NLP svetovanje z NLP Coachem

NLP Coach je svetovalec oz. trener, ki dela s posamezniki ali skupinami. NLP Coach skozi NLP svetovanje ali poslovni coaching pomaga reševati klientove izzive na način, ki omogoča razvoj lastne avtonomije. Če želite v vaši organizaciji imeti svoje notranje coache za lastno NLP osebno svetovanje ali poslovni coaching, lahko vaše zaposlene vključite v izobraževalni proces za NLP Master Coacha. Pogoj za izobraževanje NLP Master Coach je uspešno opravljeno izobraževanje NLP Praktik in izobraževanje NLP Mojster Praktik.Transformacija ima na voljo še izobraževanji NLP Diploma in NLP Praktik.

Transformacija d.o.o. | NLP svetovanje, NLP coaching, osebno svetovanje, poslovni coaching- povezave do naše spletne strani: