Pošlji povpraševanje

Assessment centerAssessment center

Assessment centri so se izkazali za izredno koristne, saj testi, ki jih uporabljajo pri ocenjevanju kandidatov razkrivajo karakteristike posameznikov, napovedujejo njihovo delovno uspešnost, ocenjujejo njihove prednosti in predvidijo šibke točke, kažejo posameznikovo vedenje v stresnih situacijah in kažejo ustreznost posameznika za določeno delovno mesto. Assessment centri nam omogočajo zaposlovanje uspešnih posameznikov, ki bodo delo opravljali dobro in učinkovito.

Zaposlovanje

Zaposlovanje nove delovne sile v podjetjih danes za vodilne kadre predstavlja stresno in finančno obremenilno, pa vendar nujno situacijo. Predhodno je potrebno določiti zahteve določenega delovnega mesta in preveriti ustreznost kandidata za delo. To nam lahko z najmanjšimi stroški in kar najhitreje nudijo ravno assessment centri, ki z raznimi testi in tehnikami ugotavljajo karakteristike ljudi, delovnih mest in nam pomagajo pri nadaljnjem razvoju kadrov ter pri vodenju in motiviranju zaposlenih posameznikov.

Razvoj kadrov

Ključni dejavnik za zagotovitev uspeha in obstoja podjetja, ki pa se dandanes mnogokrat zanemarja je ravno razvoj kadrov, razvoj zaposlenih v podjetju. Vseživljenjsko izobraževanje in celostni pristop naredita zaposlenega bolj učinkovitega, bolj produktivnega in kar je za dolgoročen uspeh najpomembnejše, srečnega in izpopolnjenega na svojem delovnem mestu. S pomočjo assessment centra tovrstne posameznike lahko z majhnimi finančnimi vložki in kar najhitreje pridobimo v svoje podjetje in jih z ustreznim vodenjem in motiviranjem postopno preoblikujemo v vrhunske delavce, ki bodo delali za nas in z nami. Delo vodilnih kadrov (zaposlovanje, skrb za razvoj kadrov, vodenje in motiviranje) lahko s pomočjo assessment centrov kar hitro postane cenejše in manj obremenjujoče.

Vodenje in motiviranje

Po procesu zaposlovanja pa vodilni kadri nikakor ne smejo stati križem rok. Ko s pomočjo assessment centra v svoje podjetje pridobijo najboljše delavce, morajo poskrbeti za nadaljnji razvoj kadrov, za ustrezno, kvalitetno in stabilno vodenje in motiviranje, ter za vzpostavitev karierne orientiranosti v svojem podjetju. Za zagotovitev konkurenčnosti na tržišču morajo biti vodilni in njihovi zaposleni vseskozi v teku s časom in spremembami. Konstantno vodenje in motiviranje svojih zaposlenih je eden od ključnih dejavnikov, od katerih je dolgoročen uspeh podjetja odvisen.