Pošlji povpraševanje

CoachingSvetovanje - coaching

Ko govorimo o coachingu govorimo o praksi, ki podpira posameznika (svetovanca) skozi proces doseganja specifičnih osebnih ali poslovnih ciljev / rezultatov. Dandanes obstaja veliko vrst coachinga, ki se razlikujejo tako po strukturi, metodologiji, ciljni skupini, področju dela in disciplini (terapevtsko, svetovanje). Govorimo o življenjskem, osebnem coachingu, poslovnem coachingu, kariernem, družinskem coachingu, coachingu za vodilne kadre, za športnike,...

OSEBNI COACHING

Osebni coaching je proces, ki je oblikovan in definiran z dogovorom med klientom in coachem in temelji na klientovih interesih, ciljih in željah. Osebni coaching je učni proces za osebno rast, kjer je klient ves čas odgovoren za doseganje zastavljenih ciljev in uspeh. Coach pa podpira klienta v razvoju, pri doseganju ciljev, odstranjevanju ovir, preseganju izzivov in pri učenju novih možnosti izbire. V osebni coaching procesu je klient tisti, ki prepozna in presega izzive, išče in ustvarja rešitve, se uči iz procesa in se usposablja za samostojno izvajanje procesov tudi po koncu svetovanja.

POSLOVNI COACHING

Zmeraj več podjetij spoznava prednosti poslovnega coachinga in ga vključuje v svoje procese, tako da najame zunanje coache ali pa razvija svoje notranje coache. Podjetja si s pomočjo poslovnega coachinga želijo zagotoviti večjo uspešnost dela posameznikov, timov in čim večjo poslovno uspešnost. Poslovni coaching se izvaja lahko za posamezne zaposlene (osebni coaching), za vodje (executive coaching) in za skupine / time. Poslovni coaching pomaga direktorjem, lastnikom, vodjem določiti boljše cilje, jih hitreje dosegati, sprejemati boljše odločitve in izboljšati odnose v podjetju.

NLP COACH

Če želite v vaši organizaciji imeti svoje notranje coache, lahko vaše zaposlene vključite v izobraževalni proces za NLP Coach. NLP Coach pri svojem delu upošteva NLP načela in uporablja NLP tehnike in orodja. NLP Coach je svetovalec, ki dela s posamezniki ali skupinami. NLP Coach pomaga klientu reševati njegove izzive na načine, ki klientu omogočajo razvoj lastne avtonomije. Klient v coaching procesu prepoznava svoje lastne vire, jih krepi in vnaša v vsakdanjo uporabo. Cilj procesa coahinga je, da s spremembami na procesni ravni, pospešuje klientov proces ustvarjanja in doseganja rešitev.

Postanite NLP Coach

Transformacija d.o.o. - razvoj človeških potencialov