Pošlji povpraševanje

VKO - VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA

Javni sklad je v času finančne krize podjetjem omogočil, da kljub pomanjkanju sredstev za izobraževanje načrtno vlagajo v razvoj kadrov z namenom doseganja boljše motiviranosti, pridobitve novih kompetenc za lažje sprejemanje odločitev in inovativnosti. Namen projekta VKO - vseživljenjske karierne orientacije je zagotoviti večjo dostopnost izobraževanj in tako v celoti poskrbeti za razvoj kadrov v podjetjih.

VKO

VKO - Vseživljenjska karierna orientacija temelji na usklajevanju interesov delodajalcev in zaposlenih. Marsikdo s trenutnim delovnim mestom ni zadovoljen, nemalo je tudi takih, ki se bolj kot razmisleku o sebi, svojih interesih, sposobnostih in želji po napredovanju, prepuščajo morebitnim naključjem. Zato je potrebno zaposlenim omogočiti uresničevanje njihovih kariernih načrtov na način, da se jim v katerikoli točki karierne poti omogoči identificiranje njihovih sposobnosti, zmožnosti in interesov za nadaljnja izobraževanja, usposabljanja ter odločitve v sklopu VKO - vseživljenjske karierne orientacije.

Informiranje o trgu dela, pridobivanje veščin za samostojno vodenje kariere in osnovno in poglobljeno karierno svetovanje so ključne aktivnosti VKO - vseživljenjske karierne orientacije, katere glavni cilj je razvoj kadrov do optimalne mere. Gre za podporo zaposlenim pri celostnem razvoju, kjer sta ključnega pomena skrbno izdelan karierni načrt ter možnosti za osebni razvoj.

RAZVOJ KADROV

Razvoj kadrov, ki vključuje izobraževanja zaposlenih je v podjetjih kot del VKO - vseživljenjske karierne orientacije ključen proces za zagotovitev konkurenčnosti in obstoja na trgu dela. Osnova konkurenčne prednosti so dandanes sposobni, motivirani in ustrezni kadri, ki so zadovoljni na delovnem mestu, željni novih znanj in v teku z novostmi. Podjetju na ta način zagotovijo uspešnost in obstoj na tržišču, sebi pa s celostnim izobraževalnim pristopom dvigamo nivo osebne učinkovitosti in produktivnosti.

KARIERNI NAČRTI

Karierni načrti znotraj projekta VKO so ključni za izpopolnjevanje lastne karierne poti in za zagotovitev uspeha podjetja, v katerem smo zaposleni. Če pred seboj cilja ne vidimo cilja, če nimamo izdelane vizije za prihodnost se vsaka pot lahko zdi prava. Zato je potrebno karierne poti skrbno in po korakih načrtovati. Določiti je potrebno karierne cilje, oceniti lastna znanja, veščine, vrednote in razmisliti o svojih prednostih in slabostih, zbrati informacije o področjih, ki nas zanimajo in na koncu izdelati karierni načrt za doseganje ciljev. Karierni načrti so ključnega pomena saj zagotavljajo večjo kompetentnost zaposlenih in s tem pripomorejo k večji produktivnosti in motivaciji za delo, poskrbijo za večjo vključenost v delovno okolje, zaposleni so za delovne izzive bolj zavzeti. Na ta način lahko podjetje peljemo po poti VKO - vseživljenjske karierne orientacije do dolgoročne uspešnosti in konkurenčnosti na tržišču.