Merjenje temperature z različnimi metodami in pripravami

Merjenje temperature poteka tako, da opazujemo raztez snovi zaradi spremembe temperature. Raztezamo lahko pline, tekočine in trde snovi. Pri tem lahko uporabljamo različne metode in priprave za merjenje nizke in visoke temperature:

  • indikatorji temperature pod vplivom temperature spreminjajo obliko ali barvo (temperaturno občutljive barve, topljivi temperaturni indikatorji, miniaturni samolepljivi indikatorji...);
  • termočleni: pri razliki temperature vzdolž vodnika se pojavi termo napetost, ki je odvisno od razlike temperature med vročim in hladnim spojem termočlena;
  • pirometri: predmeti s temperaturo višjo od okolice sevajo elektromagnetno valovanje z valovno dolžino odvisno od temperature telesa (brezkontaktno merjenje temperature);
  • optična vlakna: pod vplivom temperature se spreminjajo izgube toplotnega žarka na prepogibih (neobčutljivost na elektromagnetna polja, visoke frekvence, eksplozivna področja); in
  • uporovni termometri: prevodnim materialom se pod vplivom temperature spreminja upornost; prilubljena priprava za merjenje nizke temperature je PT-sonda: merjenje temperature s PT100 sondo prinaša številne prednosti.

Merjenje temperature s PT100 sondo

Prednosti uporovnih termometrov so linearna odvisnost med temperaturo in upornostjo, uporaba v širokem temperaturnem območju, velika časovna stabilnost, omogočajo točkovno merjenje temperature in so manj občutljivi na motnje. PT100 sonda ima linearno odvisnost upornosti od temperature, merilni obseg pa se pokriva večji del temperatur, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Merjenje temperature s PT100 sondo bo pokrilo merilno območje od -70°C do 500°C, njena upornost pa se v tem območju giblje od 730 Ω do 3000 Ω, kar omogoča uporabo standardnih ter razširjenih komponent, ki jih potrebujemo v merilnem vezju.

naprava za merjenje temperature vode

Termočlen - priprava za merjenje nizke temperature

Termočlen ima zelo širok spekter uporabe. Naprava se lahko uporablja tako za merjenje temperature vode, kot tudi kovin in plinov. V industriji se uporablja predvsem za merjenje temperature tekočih kovin, za merjenje temperature v talilnih pečeh in celo za merjenje temperature v jedrskih reaktorjih. V medicini se uporabljajo pri operacijah za kontrolo telesne temperature operiranca. So dokaj poceni in vsestransko uporabni. Lahko se uporabljajo v merilnem območju od 73 K (-200ËšC) pa vse do 2273 K (2000ËšC), kjer pa je natančnost pogojena z izbiro materialov. Ena izmed njihovih glavnih prednosti je ta, da se lahko uporabljajo za merjenje temperature zelo majhnih predmetov, kot so npr. polprevodniški elementi. Termočleni so pogosto uporabljeni v skupinah, s čimer povečamo njihovo občutljivost. Prednost merjenja temperature s termočlenom je, da je termočlen zelo odziven (tanjši kot sta kovini, bolj je odziven). Slabost pa je, da to ne moreta biti katerekoli dve kovini (problem elektrolize). Imajo dokaj hiter odziv na spremembo temperature, a niso tako natančni kot so uporovni termometri.

Izbira ustrezne priprave za merjenje (nizke) temperature pomembna

Izbira ustreznega temperaturnega tipala je zelo pomembna za pravilno delovanje vašega procesa. Temperatura vpliva na kakovost izdelkov (npr. napake v materialu), dolžino procesa (npr. toplotna obdelava), zagotavljanje standardov procesa (farmacija, živilska industrija, kemija,...), na čas izdelave, ipd. S pravilno izbiro naprave za merjenje temperature vode prihranite energijo, stroške reklamacij, stroške odpada in napak ter stroške rednega in izrednega vzdrževanja.


A brez skrbi, pri izbiri ustrezne priprave za merjenje nizke ali visoke temperature vam bomo z veseljem priskočili na pomoč tudi v podjetju ELPRO.

NAPARAVE ZA MERJENJE TEMPERATURE ALI NIVOJA VODE


V družinskem podjetju ELPRO Lepenik & Co. iz Rogoze pri Mariboru že vse od leta 1991 izdelujemo temperaturna tipala in termoelemente za celotno industrijo in manjše uporabnike. ELPRO temperaturna tipala so tipala najvišje kakovosti, izdelana z najsodobnejšimi procesi laserskega varjenja in z uporabo materialov certificiranih po mednarodnih standardih. So v celoti plod slovenskega dela in razvoja. Ob razvoju lastnih produktov sodelujemo s slovenskimi uporabniki in zanje razvijamo namenske produkte samostojno ali s podporo razvojnih inštitucij. Z izvedbo 100% izhodne kontrole zagotavljamo zanesljivo delovanje, stabilnost in predpisano točnost vsakega posameznega produkta, za kar izdamo tovarniški kontrolni list.


Kot strokovnjaki za merjenje temperature smo leta 2010 akreditirali lasten kalibracijski laboratorij za temperaturo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za široko območje temperaturnih meritev od -30 do +1200°C. Kalibracijske meritve temperature izvajamo tudi na terenu.

priprava za merjenje nizke temperature s termočlenom