Optius

Moja zaposlitev.

Življenjepis- naučite se, kako napisati življenjepis (s primeri)

Življenjepis je v primeru zaposlovanja v resnici prvi vtis o osebi, ki bi jo lahko zaposlili, zato je pomembno, kako napisati življenjepis, da bo ta najkvalitetnejši. Pomembno je, da je kratek in jedrnat, kljub temu pa mora vsebovati vse ključne informacije.

Poznamo tudi različne vrste življenjepisov, od uradnih življenjepisov pa vse do bolj kreativnih življenjepisov. Če želite prejeti osnovne informacije, kako napisati življenjepis, nadaljujte z branjem.

Življenjepis

Oblike uradnega življenjepisa

V osnovnem poznamo dve obliki uradnega življenjepisa, ki se razlikujeta v načinu predstavljanja informacij o kandidatu. Izbira je seveda popolnoma prepuščena vam, vendar pa ima vsaka oblika svoje prednosti.

Kronološka oblika življenjepisa

Pri kronološkem življenjepisu gre za zapisovanje pomembnih informacij o kandidatu v kronološkem zaporedju. Kompetence in pridobljene veščine si tako sledijo v pravilnem časovnem zaporedju.

Ta oblika (obrazca) je primerna predvsem za tiste, ki so v določenem poklicu že dlje časa in so skozi kariero napredovali in se izboljševali na svojem področju.

Funkcijska oblika življenjepisa

Pri drugi obliki funkcijskega življenjepisa je v ospredju raznolikost veščin, ki jih je kandidat osvojil. Tak način je namenjen predvsem za študente in iskalce zaposlitve z malo delovnimi izkušnjami.

kako napisati življenjepis


Orodje za pisanje življenjepisa- obrazec Europass

Življenjepis obrazca Europass je enostavno orodje, s katerim lahko z nekaj preprostimi kliki ustvarite kvaliteten življenjepis. Posebej uporabljen je v evropski uniji, kjer je Europass dogovorjena oblika sistematične predstavitve kandidatov.

V življenjepis (obrazec Europass) lahko vpišete vaše osebne kontaktne podatke, delovne izkušnje, stopnjo izobrazbe, kompetence …

Ideje za kreativni življenjepis

Življenjepis je odlična priložnost, da delodajalcu pokažete tudi svojo kreativno in ustvarjalno plat. Še posebno je kreativni življenjepis zaželen v poklicih, kjer je kreativnost potrebna že sama po sebi. 

Lepo oblikovan kreativni življenjepis bo od ostalih izstopal in bo že iz tega vidika veliko bolj privlačen za bodočega delodajalca. Nekaj osnovnih idej za popestritev je uporaba infografike, privlačne barvne palete, poudarki na posebnih mestih …

kako napisati življenjepis

Kako napisati življenjepis?

Pisanje življenjepisa je po svoje skoraj spretnost, saj je potrebno z najmanjšim številom besed napisati največ informacij. Nekaj ključnih informacij, ki jih ne smete pozabiti napisati v uradni življenjepis (primer), je:

  • kontaktni podatki,
  • delovne izkušnje, ki so relevantne za delovno mesto,
  • izobrazba,
  • veščine in znanja, ki so relevantna za delovno mesto,
  • interesi,
  • reference …

Kako napisati življenjepis je precej uniformna veščina, vendar pa je še vedno potrebno pri samem pisanju pazljiv. Naj vaš življenjepis sporoča vse ključne informacije, ki jih delodajalec išče.

Če je v oglasu na primer omenjeno, da zaposlujejo programerja, v življenjepis ni potrebno pisati, da ste kot dijak pomagali pri prodaji kruha v trgovini.


Uradni življenjepis- primeri dobrih življenjepisov

Bolj kot, kaj so dobri primeri uradnih življenjepisov, je jasno, česa se je potrebno izogibati. Prva stvar, ki zbode v oči pri uradnem življenjepisu je seveda pravopis. Ko življenjepis napišete, ga dvakrat preberite, nato pa ga dajte prebrati še nekomu drugemu. Tako boste takoj na začetku že odkrili morebitne pravopisne napake.

Izogibajte se prepogosto uporabljenih fraz, ki ne povejo kaj dosti o vaši osebnosti, npr. timski igralec, marljiv, zanesljiv … Predstavite se na način, da bo delodajalec na razgovoru enostavno povezal življenjepis z vašim obrazom in osebnostjo.

Še pred začetkom pisanja življenjepisa se osredotočite na delovno mesto, na katero se prijavljate. Kompetence, ki ste jih prejeli pri enem podjetju morda ne bodo primerne za drugo podjetje, zato jih lahko izpustite. Skozi celoten tekst uradnega življenjepisa uporabljajte strokoven jezik.

To vse je le nekaj nasvetov, kako napisati življenjepis, da vam bo ta zagotovil željeno delovno mesto.

uradni življenjepis

Življenjepis- obrazec za pisanje

Dober uradni življenjepis sestoji iz več delov, vsak od njih pa more bit kvaliteten ter kratek in jedrnat. Kako napisati življenjepis, naj vam ne predstavlja več odlašanja, temveč se pisanja lotite kar sedaj.

Če ne veste kako, zgolj sledite korakom opisanim v nadaljevanju in življenjepis bo napisan kot bi mignil.

Kako napisati življenjepis- začetek z osebnimi podatki

Na začetek življenjepisa je potrebno napisati kontaktne podatke, kar je samoumevno že iz praktičnega razloga. Te podatki so ime, priimek, datum rojstva, naslov ter telefonska številka in elektronski naslov.

Vedno se na tem mestu vprašamo, če je življenjepisu potrebno dodati osebno fotografijo. Odgovor je popolnoma vaša osebna odločitev, če pa se odločite za vključitev fotografije, naj bo ta profesionalna. Delodajalcu se »selfie« v kopalniškem ogledalu najverjetneje ne bo dopadel niti najmanj.

Nadaljevanje življenjepisa s kratkim opisom

Pri kratkem opisu se na hitro predstavite- kaj lahko podjetju ponudite, kakšni so vaši cilji. Pomembno je, da ste tudi v tem delu življenjepisa kratki in jedrnati.

Uradni življenjepis- primeri iz delovnih izkušenj

Nadaljujte z delovnimi izkušnjami, ki so lahko tudi v obliki pripravništva ali študentskega dela. Pomembno je, da jih zapisujete v kronološkem zaporedju navzdol (torej najnovejša zaposlitev na vrhu seznama), saj bo tako vaš napredek še bolj jasen in očiten. Delovne izkušnje so pri mnogih življenjepisih ključen podatek.

Življenjepis- izobrazba

Pri prijavi na prosto delovno mesto obvezno navedite tudi svoj trenutni naziv. Napišite kje (v kateri ustanovi) ste ta naziv prejeli, ponovno pa vse ustanove nanizajte v kronološkem zaporedju navzdol.

Kreativni življenjepis z veščinami

To je del življenjepisa, kjer vpišete dodatne certifikate in ostale veščine, ki ste jih prejeli zunaj formalnega izobraževanja. Sem spada vozniški izpit, znanja računalniških programov, znanje tujih jezikov …

Zaključek življenjepisa z dosežki

V zadnjem delu življenjepisu se lahko posvetite predstavitvi sebe zunaj formalnih okvirjev. Navedite član katerih društev ste, nekaj dosežkov na katere ste ponosni in podobno.

kreativni življenjepis