Optius

Moja zaposlitev.

Pošlji povpraševanje

Z življenjepisom do zaposlitve

Prav vsak iskalec zaposlitve se že na samem začetku sreča z nezavidljivo nalogo, sestavo in pisanjem lastnega življenjepisa.

Verjetno ste že neštetokrat slišali, da delodajalec za posamezno prosto delovno mesto dobi tudi po nekaj sto prijav, kar pomeni, da si bo za vsako prijavo vzel, morda, kakšno minuto in na koncu izbral kandidata, ki izstopa med ostalimi.

Pisanje življenjepisa vzame precej časa in pred tem tudi razmisleka o tem katere informacije bomo v svoj CV tudi dodali. Nato pa je treba CV tudi spisati.

V nadaljevanju si preberite kakšne vrste življnjepisov poznamo in kako napisati dober CV.

CV Europass - standardna prošnja za zaposlitev


Vrste življenjepisov

Poznamo več vrst življenjepisov. Med njimi so kronološka oblika, funkcijska oblika in t.i. kombinirana oblika življenjepisa.

Pri kronološki obliki življenjepisa podrobno navedemo in natančno opišemo pretekle delovne izkušnje in zadolžitve. Navedemo tudi stopnjo izobrazbe, oziroma naštejemo pretekla izobraževanja. Kronološka oblika je tista oblika v kateri pretekle izkušnje in izobrazbo navedemo v kronološkem vrstnem redu. Vrstni red je lahko padajoči ali pa naraščajoči, vendar nekako velja, da najprej navedemo najnovejše izkušnje in pridobljeno izobrazbo.

V funkcijski obliki življenjepisa v ospredje postavimo in do potankosti opišemo veščine, znanja in pretekle izkušnje, ki ustrezajo razpisanemu delovnemu mestu na katerega se prijavljamo.

Med kombinirane življnjepise, torej takšne, ki vsebujejo prvine kronološkega in funkcijskega življenjepisa, štejemo t.i. uradni življenjepis, t.i. CV življenjepis in europas oz. europass cv.

Uradni življenjepis je nekakšno uradno besedilo, ki vključuje glavo, jedro in zaključek.

Med novejše načine pisanja življenjepisa pa štejemo t.i. CV življenjepis, kar je okrajšava za latinsko besedno zvezo curriculum vitae, ki v prevodu pomeni potek življenja. V CV pomembne dogodke in dosežke iz našega življenja napišemo in oblikujemo v nepovezano besedilo in sicer s pomočjo že v naprej pripravljenih oz. znanih kategorij.

V EU so za iskalce zaposlitve želeli poenostaviti in predvsem poenotiti pisanje CV in takšen življenjepis, oblikovan po vzoru CV, se imenuje Europas oz. Europass CV.

Vrste življenjepisev - CV standard ali oblikovan unikatno


Ima CV Europass samo prednosti ali tudi slabosti

V kolikor iščete zaposlitev v tujini, vendar znotraj EU, je CV Europas obvezna oblika življenjepisa.

Na spletni strani Europass (https://europa.eu/europass/en) ustvarite svoj profil, nato pa lahko popolnoma brezplačno oblikujete svoj CV v kateremkoli od jezikov EU, tudi v slovenskem jeziku. Osebne podatke, podatke o izobrazbi, pretekle delovne izkušnje, stopnje znanja jezikov, kompetence in ostale dosežke v življenju in karieri, vpišemo v vnaprej določene kategorije. CV Europass je pregleden in jasen, z njim se na dokaj preprost način predstavimo delodajalcu.

Kljub nekaterim prednostim, kot so jasnost, preglednost, dokaj enostavna priprava in predvsem brezplačno orodje, ki nam pri sestavi CV-ja pomaga, pa ima Europas CV tudi nekaj slabosti.

Kot že rečeno, med poplavo prispelih življenjepisov bo delodajalčevo pozornost pritegnil edinstven CV, kar pa CV Eurpas ni. Če pomislite, da se na isto delovno mesto vsi prijavijo z CV Europass-om potem vam je jasno, da nihče ne bo izstopal, da bomo vsi enaki. Njegova zastarela oblika namreč ne dovoljuje kakšnih posebnih prilagoditev posamezniku, hkrati pa velikokrat ne daje prednosti področjem, ki se zdijo pomembna za mesto na katerega se prijavljate.

V kolikor se prijavljate na delovno mesto, kjer delodajalec od kandidatov pričakuje kreativnost, inovativnost, dobro poznavanje računalniških orodij ali PR veščine, potem je zelo verjetno, da Europas CV delodajalca ne bo prepričal. Nasprotno sicer velja za delovna mesta, kjer omenjene veščine niso zahtevane. V tem primeru je pričakovati, da bo CV Europas pravšnja izbira, saj bo delodajalcu pregledno in enostavno predstavil vaše veščine in znanja.

Priprava CV-ja oz. življenjepisa


Kako pa napišemo dober življenjepis?

Vsled dejstvu, da si delodajalci v poplavi poslanih prijav za vsakega posameznika ne bodo vzeli prav veliko časa, je predvsem pomembno, da že na prvi pogled opozorite nase.

Dober CV je pregleden, jasen in predvsem jedernat.

Pred pisanjem zberite vse podatke in informacije, pri tem pa pazite predvsem na pravilnost podatkov in sledite razpisnim zahtevam tako, da v življenjepis vključite vsa zahtevana dokazila. Nikakor ne pozabite na pravopisna in slovnična pravila.

Svoj CV vedno prilagodite delovnemu mestu. Izkušnje in kompetence, ki razpisanemu mestu ne ustrezajo raje izpustite.

Nikoli ne lažite o svojih izkušnjah in izobrazbi. Nekatere raziskave kažejo, da kar tretjina iskalcev zaposlitve v svojem CV-ju mestoma priredi podatke o izobrazbi ali preteklih izkušnjah, saj računajo na to, da delodajalec ne bo preverjal vsega. Toda, tudi če vaša laž ne bo prišla na plano med izbirnim postopkom, bo v primeru, da vas zaposlijo, težko pojasniti zakaj ne obvladate dela v Photoshopu.

Nikoli in nikdar v svoj CV ne vključite svojih ne-kompetenc, slabih izkušenj z delodajalci, neuspehov povezanih s šolanjem, pa tudi po zasebnem življenju in hobijih vas nihče ne sprašuje.

Vaš CV naj bo nekaj izvirnega, nekaj kar bo pritegnilo pozornost. K prijavi lahko priložite spremno pismo, kjer se na kratko predstavite, napišete zakaj ste ravno vi primerni za delovno mesto in se priporočite delodajalcu. Spremno pismo naj ne bo predolgo, ne pozabite pa omeniti prilog, ki jih prilagate prijavi.