Pošlji povpraševanje

ETAScan - Bioenergetska diagnostika in terapevtski sistem

etascan

What is the ETAScan?

In principle a low frequency - Quantum Generator.

ETAScan takes bearings of a radiation there on where they are created in order to then decode them and, to show on the screen, where a virtual model of the organ is reproduced in certain colors. If we represent the entropy values of a system as spectral colors in accordance with the rules of the quantum science so, the color nuances of light yellow (lowest entropy values) change highest entropy values to red and purple, almost black, for itself over orange. More exact theoretical calculations by means of ETAScan make possible to pick out a series of stationary conditions of a certain entropischen potential accordingly and to interact selectively with the spectrum of the electro-magnetic radiation.

ETAScan makes possible for doctors determining the condition of a pathological process on the model of the organ. When comparing the color spectrum the markings and its order of the computer model of the respective organ as well like the dynamics of its changes of the course of the time can judge one, like the process of the decay of biological structures progresses and produce prognoses for the cure.

Extensive information about the energetic one(s) becomes with low time and won through it over the health condition of the human body.

ETAScan doesn't solve your health problems, however, which finds the disturbances fast the causes for illnesses can be.

Based on the principle of 'Oberon', ETAScan is one of the most extensive comparison computers at the market - trouble, symptoms, medications, phytos, microorganisms, allergies, parasites, homeopathic medicine, etc..

Bioresonanca


Izjemno hiter razvoj fizike v 20. stoletju je prinesel tudi novo področje - biofizika. Rezultati biofizikalnih raziskav so v zadnjih desetletjih razkrili, da biokemični procesi sploh ne nadzorujejo bazičnega dogajanja v vsakem organizmu. Nadrejeni so jim biofizikalni procesi, ki te biokemične procese nadzorujejo. Ta izjemna odkritja naravoslovcev imajo daljnosežne posledice predvsem v medicini in pri ohranjanju človekovega zdravja.

Vsaka snov ima poleg svoje kemijske (materialne) sestave tudi fizikalni vidik - fizikalno informacijo. To je nekakšna koda v obliki enkratnega spektra različnih frekvenc elektromagnetnih nihanj. Ti signali so zelo šibki (pod mejo »šumenja ozadja«) in lahko zaradi svoje šibkosti delujejo le v bioloških sistemih. Večje jakosti signalov bi biološke procese onemogočile. Ti signali se obnašajo kot normalni elektromagnetni valovi, zato jih lahko s primernimi aparati beležimo in uporabimo v diagnostične in terapevtske namene.

Ta nadvse fina elektromagnetna sevanja (nihanja ali valovanja, frekvenca) nadzorujejo procese v naših telesih. Človeško telo oddaja zelo različna nihanja. Celice, tkiva in organi imajo svojo specifično frekvenco, ki so medsebojno povezana in vplivajo drug na drugega. V resnici je vse je v nihanju! Zemlja niha, organizmi nihajo, človek niha, organi nihajo. Pljuča nihajo drugače kot jetra ali želodec. Obolelo tkivo niha drugače kot zdravo.

Telesne celice lahko sprejemajo in pošiljajo elektromagnetna nihanja. V veliki zmešnjavi milijardne količine nihanj lahko celica prepozna nihanje, ki je namenjeno njej, njeno lastno, nekako tako kot vaš radijski sprejemnik. Če nastavite radio na natančno frekvenco, lahko iz neštetih nihanj postaj (oddajnikov) izbere natančno tisti oddajnik, ki oddaja vašo priljubljeno glasbo.Bioresonancadeluje le takrat, ko so nihanja oddajnika in sprejemnika v sozvočju, v resonanci. In resonanca nastane tudi, če celica sprejme natančno takšno elektromagnetno nihanje kot ga potrebuje.

Vsak človek ima svojo specifično sliko nihanj. Ta slika daje informacijo o zdravju ali bolezni. Fiziološka (harmonična) nihanja so značilna za zdravega posameznika s sposobnostjo samoregulacije telesnih procesov. Patološka oz. bolezenska (neharmonična) nihanja pa označujejo bolnega posameznika, ki ni več sposoben samoregulacije. Patološka nihanja nastajajo zaradi vplivov iz okolja ali so posledica bolezenskih stanj v organizmu in motijo pomembne naravne telesne procese. Telo ne more več vzdrževati ravnotežja in sledi bolezen.The scientific basis of Etascan


All vital processes in the organism - on atom-molecular level - become from the changes of the size of the electric freight at cost his accompanies, that the macromolecules are the semiconductors or Dieelektrics i.e. they contain positively and negatively loaded particles that enables to form the domains and also that the macromolecule structures possess the qualities of the liquid crystals. This trick and transfer qualities of the protons and electrons, as well as their frequency descriptions change. These physical peculiarities of the processes at the change of the electric macromolecular status cause the possibility of the production of diverse electro-magnetic fields and waves. A certain unique spectrum of the electromagnetic fields and waves belongs to each cell, the organ and the system of several organs.

The appliance is a complicated system of sensors, inductors, cascade intensifiers, galvanic elements and laser scanners.Etascan - The Function


The system developed by the world-best vibration technologists works on the basis of the differentiation of the radiation spectrum of the concrete cell, the organ and the organ system. The sensor element is an induction flip-flop sensor, an especially sensitive electromagnetic spool with the flip-flop sensor. The inner generator, that works with a frequency of 1,9 gigahertz, guarantees the decrease of the statements of the whole organism with help of the corresponding induction flip-flop sensor. Electromagnetic fuss fields and waves, that accompany the viability of the human organism, call the change of the induction size - or downward in the induction flip-flop sensor here, the flip-flop fixes this change of the size and sends these values to the analogous digit molder, that changes the signals into digit values, through the intensifier.

These information, at the PC arrived, is stored in the data base for organ conditions. Is in the cut 15 until 30 information values at organ and these there is classified in a 6-step evaluation range.

The so won data are held on to the screen of the PC's where the virtual model of the object is portrayed in certain colors. The color follows the ranking in the evaluation system. Through the confrontation of the digit assessment, that flowing through of the wave processes and this of the order of the points of an organ at the computer, the dynamics of the change processes can be represented. The finer theoretical calculations make the secretion of a row's the static conditions, that corresponds a certain entropy potential and cooperates on the basis of the free election with the spectrum of the electromagnetic radiation, possible.

Thanks to high frequency, the induction flip-flop sensor is to be distinguished in the situation between the individual spectra of the radiation, characteristically for each organ, to be guaranteed about such an exact data input.

Preview of Interview with Dr. David James


Sevedasotu tudi drugi, kot npr. Metatron:

Za vse ljudi dobre volje!

Vsebina ima zgolj in izključno leinformativninamen!