Geodetske storitve kot so geodetski načrt, ureditev meje po samo vašem izboru


Geodetske storitve so ureditev meje, parcelacija, geodetski načrt, zakoličenje objektov, določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb, vris vodov gospodarske javne infrastrukture, inženirska geodezija in odmere dolžinskih objektov. Geodetske storitve vam omogočajo pridobivanje mer o fizikalnih značilnostih zemlje oziroma izračun kopenskih in tridimenzionalnih položajev točk in razdalj med njimi. Za geodetske storitve je na voljo tudi cenik geodetskih storitev.
Poleg geodetskih storitev so vam pri Krasinvest d.o.o. na voljo še različni načrti arhitekture svetovalni inženiring, projektiranje idr. Glede na to, da smo storitveno podjetje, se zavedamo pomembnosti znanja in izkušenj, zato je pri nas nadaljnje izobraževanje zelo zaželeno in tudi spodbujeno.

Postopek in ureditev meje

Geodetske storitve, med katere spadajo tudi meritve in geodetski načrt so osnova za ureditev meje. V postopku se ureja meja ali del meje parcele. Za nadzornike je pomembna ureditev meje, pravzaprav jih zanimajo meritve meja. Opravljajo pa tudi raziskave za pripravo kart in topografskih načrtov ter inženiringe, za katere je odgovorna inženirska geodezija. Vsem tem je skupen cenik geodetskih storitev.

Geodetski načrt in njegove funkcije

Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o reliefu, rastlinstvu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in ostalih fizičnih strukturah ter pojavih. Oseba, ki naroči geodetski načrt in geodetsko podjetje se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, dogovorita, katere zgoraj navedene podatke bo vseboval geodetski načrt ter skupaj določita podrobnost posameznih prikazanih vsebin. Inženirska geodezija oziroma geodetsko podjetje pri tem izvaja geodetske storitve kot je ureditev meje in pri tem izpopolnjuje pogoje določene s predpisi. Za geodetske storitve je na voljo tudi cenik geodetskih storitev.

Inženirska geodezija kot sestavni del podjetja

Inženirska geodezija oziroma njeno delo vključuje merjenje in spremljanje projektov, ki se nanašajo na izdelavo zemljevidov, skic z različnimi vidiki projekta in načrtov kot je geodetski načrt. Inženirska geodezija vključuje orodja in tehnike, ki se uporabljajo pri geodetski izmeri. Inženirska geodezija izvaja tudi različne geodetske storitve kot so ureditev meje, zakoličbe stavb ter infrastrukturne zakoličbe elaboratov. Spremlja in določa pa tudi mase pri zemeljskih vkopih oziroma nasipih ter sodeluje pri izvajanju opazovanj premikov in deformacij objektov. Za vse izvedena dela, ki jih izvaja inženirska geodezija vam je na voljo cenik geodetskih storitev.

Cenik geodetskih storitev na enem mestu

Cenik geodetskih storitev vam je sedaj tudi na ogled, saj po več kot dve desetletjih izkušenj ljudje niso uspeli ugotoviti, koliko stanejo geodetske storitve (geodetski načrt,...), za katere se običajno izkaže, da si stranke pod naslovom ene storitve predstavlja drugo storitev. Cenik geodetskih storitev vsebuje različne cene za geodetske storitve in storitve, ki jih izvaja inženirska geodezija. Na njihovi podlagi se oblikujejo na trgu po principu ponudbe in povpraševanja z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. Cenik geodetskih storitev nam je prinesel v zadnjem času nekaj bistvenih sprememb kot je na primer usklajenost vrednosti točke z rastjo cen življenjskih potrebščin. Cenik geodetskih storitev je omogočil tudi, da se pri storitvah kot je ureditev meje, cena ureditve posamezne zemljiškokatastrske točke bolj padajoče zmanjšuje z večjim številom urejenih ZK točk. Cenik geodetskih storitev tudi zagotavlja stalno spremljanje gradnje in zagotovilo, da je zgradba zgrajena točno na mesto brez odstopanja.

Krasinvest d.o.o. Projektiranje, povezava do naše spletne strani:
  • projektiranje
  • gradbeni inženiring
  • gradbeno dovoljenje
  • gradbeni nadzor
  • ocenjevanje nepremičnin
  • geodetske storitve
  • arhitekture
  • svetovalni inženiring