Vloga za gradbeno dovoljenje in ugodne cene


Vloga za gradbeno dovoljenje se oddaja na upravni enoti skupaj s popolno projektno dokumentacijo v dveh izvodih ter z vsemi morebitnimi dodatnimi služnostnimi pogodbami in soglasji sosedov. Če je potrebno, lahko upravni organ zahteva, da se vloga za gradbeno dovoljenje dopolni tudi z drugimi dokazili, če je to potrebno. Preden se vloži vloga za gradbeno dovoljenje je dobro preveriti, da je vsa dokumentacija zares popolna, saj se lahko sicer postopek precej zavleče.

Koliko stane gradbeno dovoljenje?

Eno od prvih vprašanj, s katerim se srečajo vsi, ki želijo pridobiti dovoljenje za gradnjo je, koliko stane gradbeno dovoljenje. Za gradbeno dovoljenje cena variira glede na vrednost objekta. Najlažje je ugotoviti, kakšna je cena za gradbeno dovoljenje šele, ko so znane vsaj osnovne informacije o vrednosti objekta. Podatki o tem, kakšen je cenik za gradbeno dovoljenje, so na voljo tudi na spletnih straneh e-uprave. Iz teh podatkov je očitno, da se za gradbeno dovoljenje cena prilagaja vrednosti objekta, drugače pa je le pri nezahtevnih objektih. Za te velja za gradbeno dovoljenje cenik, ki je enoten ne glede na vrednost ali obseg gradnje.

Vas zanima cena za gradbeno dovoljenje?

Kakšna je cena za gradbeno dovoljenje, je torej primarno odvisno od vrednosti objekta, so pa tudi dodatne olajšave, ki jih upošteva cenik za gradbeno dovoljenje. Ko govorimo o tem, kakšna je cena za gradbeno dovoljenje, imamo na tem mestu v mislih izključno takse kot jih določa cenik. Ta je osnovan na principu točk, pri čemer ima ena tarifna točka trenutno vrednost 0,0709 EUR.

Torej, koliko stane gradbeno dovoljenje? Če ste mlada družina, ki rešuje stanovanjski problem, potem za gradbeno dovoljenje cena sploh ne obstaja, saj ste oproščeni plačila takse. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.

Želite za gradbeno dovoljenje cenik? Krasinvest d.o.o. vam ga posreduje, nudijo pa vam tudi številne druge storitve:

 • arhitekturno projektiranje,
 • gradbeni inženiring,
 • geodetske storitve,
 • inženiring gradenj za komunalne dejavnosti,
 • inženiring visokih gradenj,
 • ugodne cene za gradbeno dovoljenje
 • ureditve prostora,
 • vloga za gradbeno dovoljenje,
 • strokovni nadzor gradnje,
 • ocenjevanje nepremičnin,
 • ureditev meje,
 • inženirska geodezija,
 • načrt krajinske arhitekture,
 • upravljanje nepremičnin,
 • svetovalni inženiring
 • in še mnogo več.
Krasinvest d.o.o. gradbeno dovoljenje - ugodne cene, povezava do naše spletne strani:
 • projektiranje
 • gradbeni inženiring
 • gradbeno dovoljenje
 • gradbeni nadzor
 • ocenjevanje nepremičnin
 • geodetske storitve
 • arhitekture
 • svetovalni inženiring