Ocenjevanje nepremičnin


Ocenjevanje nepremičnin oziroma ocenjevanje vrednosti nepremičnin je izredno zahtevno. Načeloma ga opravljajo zapriseženi sodni cenilci ter pooblaščeni ocenjevalci za ocenjevanje nepremičnin z dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo. Vsi, ki želijo kakovostno in realno oceniti vrednost nepremičnin, se morajo redno izobraževati in izpopolnjevati.

Ocenjevanje nepremičnin v podjetju Krasinvest jemljejo resno in z vso odgovornostjo, ocenjevanje vrednosti pa opravlja pooblaščeni ocenjevalec za vrednost nepremičnin. Pri svojem delu se poleg izkušenj in rednega izobraževanja opirajo tudi na druge vire in literaturo:

 • hierarhija standardov za ocenjevanje vrednosti,
 • mednarodni standardi za ocenjevanje vrednosti,
 • literatura: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin,
 • literatura: Ocenjevanje vrednosti zemljišč,
 • drugi relevantni viri.

Ocenjena in tržna vrednost nepremičnin

Pogosto se pojavi dilema, ali je ocenjena vrednost nepremičnin tudi realna ali pa je trg tisti, ki pokaže na pravi odgovor. Načeloma je ocena cenilca dokaj realna, saj pri svojem delu vsekakor upošteva tudi tržne razmere. Ker pa se te spreminjajo, se lahko zgodi, da pride tudi do manjših odstopanj tako navzgor kot tudi navzdol. Glede razlik med posameznimi cenitvami, do katerih skoraj zagotovo pride, pa je tako, da do tudi cenilci le ljudje in nekdo opazi več in druge stvari kot drugi. Ker pa se pri cenitvi vsi opirajo na enake parametre, pa bistvenih razlik med ugotovitvami enega in drugega cenilca ne bi smelo biti.

Na osnovi podanih podatkov o nepremičnini, podatkov o tržnih razmerah, strokovnega ogleda nepremičnine cenilec določi vrednost nepremičnin. Pri tem velja poudariti, da je za optimalno in realno izdelano oceno vrednosti primerneje in bolj priporočljivo uporabiti strokovnjaka, ki ima za to ustrezna pooblastila ali s strani pristojnega ministrstva ali s strani Inštituta za revizijo, kot pa se zanašati na oceno nepremičninskih agentov. Slednji sicer poznajo razmere na trgu, vendar pa za cenitev niso strokovno usposobljeni.

Ocena vrednosti se izdela glede na namen, za katerega potrebujete oceno vrednosti:
 • ocena tržne vrednosti - kot informacija kakšna je vrednost vaše nepremičnine,
 • ocena vrednosti za potrebe zavarovanja posojila z zastavo (hipoteko) nepremičnine,
 • ocena vrednosti nepremičnine za upravne postopke (za potrebe določitev davčne osnove),
 • oceno škode v zavarovalnih primerih,
 • kot pomoč pri odločitvah v zvezi s prenovo, nakupom ali gradnjo nepremičnine,
 • kot pomoč pri razdelitvah premoženja.
Vrhunska ekipa Krasinvest nudi ocenjevanje vrednosti nepremičnin in druge storitve:
Krasinvest d.o.o. Projektiranje, povezava do naše spletne strani:
 • projektiranje
 • gradbeni inženiring
 • gradbeno dovoljenje
 • gradbeni nadzor
 • ocenjevanje nepremičnin
 • geodetske storitve
 • arhitekture
 • svetovalni inženiring