Gradbeni inženiring


Kot gradbeni inženiring pojmujemo načrtovanje in upravljanje gradnje infrastrukturnih (ceste, mostovi, letališča, železniške proge, jezi, rezervoarji) in drugih objektov. Gradbeni inženiring je kompleksna dejavnost, ki zahteva znanje in poznavanje principov inženiringa in upravljanja, poslovnih procesov, ekonomije in človeškega obnašanja. Gradbeni inženirji se ukvarjajo z oblikovanjem sodobnih struktur, zagotavljanjem in nadzorom kakovosti, pregledom in raziskovanjem gradbišč, testiranjem uporabljenih materialov, vrstami betona, ocenjevanjem stroškov, načrtovanjem in časovnim upravljanjem, varnostnim inženiringom, zagotavljanjem materialov ter določanjem proračuna.

Inženiring gradenj

Inženiring gradenj lahko v grobem delimo na inženiring nizkih in inženiring visokih gradenj. Med nizke gradnje štejemo ceste, železnice, mostove in druge prometnice. Inženiring gradenj sodi v projektivno vejo gradbeništva, ki se ukvarja s projektiranjem in izračuni, obenem pa mora inženiring gradenj zagotavljati tudi optimalen prenos v operativno gradbeništvo, ki zajema izgradnjo, sanacijo in porušitve.

V gradbeništvu je ključnega pomena, da gresta teorija in praksa z roko v roki, saj je le tako zagotovljena kakovost in varnost izgrajenih objektov, inženiring gradenj pa je področje, ki za to poskrbi.

Inženiring visokih gradenj

Čeprav inženiring visokih gradenj zveni kot da se ukvarja s stolpnicami, nebotičniki, bloki in drugimi večnadstropnimi stavbami, pa pravzaprav vanj sodijo vse gradnje javnih, zasebnih in poslovnih zgradb.

Kakovosten inženiring visokih gradenj, kakršnega nudijo v podjetju Krasinvest d.o.o., nima za cilj zgolj zgraditi stanovanja, poslovnih prostorov ali javnega objekta. Svoj čas in energijo posvetijo izbiri pravih lokacij, kakovosti storitev pa tudi uporabljenih materialov, funkcionalnosti in obenem arhitekturni lepoti objekta. Tudi pri snovanju in izvedbi projekta za poslovne objekte se zavedajo in spodbujajo sinergijo med funkcionalnostjo in lepoto prostora, saj so poslovni prostori pomemben del osebne izkaznice podjetja.

Ureditve prostora

Ko pride do ureditve prostora, ga ni čez pravega strokovnjaka. Dejavnost zveni enostavna, a zahteva usposobljene in zanesljive partnerje, ki jim komunikacija ni tuja.

V podjetju Krasinvest d.o.o. nudijo ureditve prostora:

 • zunanje ureditve prostora,
 • ureditve funkcionalnega zemljišča ob objektih,
 • ureditve športnih igrišč,
 • ureditve prostora za potrebe fizičnih in pravnih oseb...


Vrhunska ekipa Krasinvest nudi gradbeni inženiring in druge storitve:

 • arhitekturno projektiranje,
 • gradbeni inženiring,
 • geodetske storitve,
 • inženiring gradenj za komunalne dejavnosti,
 • inženiring visokih gradenj,
 • ureditve prostora,
 • gradbeno dovoljenje,
 • strokovni nadzor gradnje,
 • ocenjevanje nepremičnin,
 • ureditev meje,
 • inženirska geodezija,
 • načrt krajinske arhitekture,
 • upravljanje nepremičnin,
 • svetovalni inženiring
 • in še mnogo več.
Krasinvest d.o.o. Projektiranje, povezava do naše spletne strani:
 • projektiranje
 • gradbeni inženiring
 • gradbeno dovoljenje
 • gradbeni nadzor
 • ocenjevanje nepremičnin
 • geodetske storitve
 • arhitekture
 • svetovalni inženiring