Gradbeni nadzor


Gradbeni nadzor ni le priporočljiv, je tudi obvezen, saj ga določa in opredeljuje Zakon o graditvi objektov. Gradbeni nadzor lahko opravlja posameznik, ki po določbah izpolnjuje z zakonom pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje. Za to mora imeti ustrezno dovoljenje, obenem pa gradbeni nadzor ne more izvajati isti projektant, ki je drugače sodeloval pri gradnji.

Cene za strokovni nadzor gradnje so različne, pri tem pa je treba vedeti tudi, da je nadzornik kazensko in odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči tretjim osebam.

Strokovni nadzor gradnje

Strokovni nadzor gradnje je torej zakonsko obvezen, zagotovljen pa mora biti najkasneje z dnem, ko se začnejo pripravljalna dela na gradbišču. Strokovni gradbeni nadzor pomeni opravljanje nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Poleg tega strokovni nadzor gradnje vključuje tudi nadzorovanje kakovosti izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, uporabljenih materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt. Nadzornik skrbi tudi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Nadzor gradnje ni obvezen pri gradnji enostavnih objektov, vendar pa ga lahko posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje. Eno od zakonskih določil za gradbeni nadzor je tudi, da kot gradbeni nadzornik lahko nastopa le oseba, ki na objektu, ki ga nadzira, ne sodeluje kot izvajalec gradbenih, obrtniških, montažnih ali drugih del oziroma kot dobavitelj gradbenih materialov, naprav ali opreme. Poleg tega nadzornik z izvajalci in dobavitelji tudi ne sme biti v poslovni povezavi, krvnem sorodstvu, zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti.

Projektantska in nadzorna dela lahko opravlja ista oseba, ki pa ne sme biti tudi izvajalec del. Nadzornik je lahko tudi investitor, ki pa v tem primeru ne sme sodelovati ne kot projektant ne kot izvajalec.

Ob koncu del je odgovorni nadzornik zadolžen za podpis gradbenega dnevnika, s podpisom pa jamči skladnost izvedenih del s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja.

Vrhunska ekipa Krasinvest nudi strokovni nadzor gradnje in druge storitve:
 • arhitekturno projektiranje,
 • gradbeni inženiring,
 • geodetske storitve,
 • gradbeni nadzor,
 • inženiring gradenj za komunalne dejavnosti,
 • inženiring visokih gradenj,
 • ureditve prostora,
 • gradbeno dovoljenje,
 • ocenjevanje nepremičnin,
 • ureditev meje,
 • inženirska geodezija,
 • načrt krajinske arhitekture,
 • upravljanje nepremičnin,
 • svetovalni inženiring
 • in še mnogo več.
Krasinvest d.o.o. Projektiranje, povezava do naše spletne strani:
 • projektiranje
 • gradbeni inženiring
 • gradbeno dovoljenje
 • gradbeni nadzor
 • ocenjevanje nepremičnin
 • geodetske storitve
 • arhitekture
 • svetovalni inženiring