Arhitektura in arhitekturno projektiranje | načrt krajinske arhitekture in gradbenih konstrukcij


Pri Krasinvest d.o.o. Sežana vam skupaj s poslovnimi partnerji izdelamo načrt arhitekture, načrte krajinske arhitekture in gradbenih konstrukcij, načrte električnih in strojnih napeljav ter načrte telekomunikacij, zasaditvene načrte in načrte odstranjevalnih del. Naše podjetje vam nudi tudi upravljanje nepremičnin. Nudimo vam tudi svetovalni inženiring, projektiranje, gradbeni inženiring itd.

Arhitekturni načrt je pravzaprav načrt, v katerega je vključena arhitektura in vsa potrebna dokumentacija. Izdelavo le te je potrebna za vaš projekt, saj vam omogoča arhitekturno projektiranje. Izraz načrt arhitekture ima lahko več pomenov povezanih z načrtom za projekt, ki ga opisuje arhitektura ter dokumentacija o pisnih in grafičnih opisih arhitekturnih elementov stavbe projekta. Ostali pomeni lahko zajemajo arhitekturno zasnovo, tloris, skale ali risanje strukture. Načrt, ki ga opredeljuje arhitektura, lahko vsebujejo le tehnične arhitekturne risbe in dokumentacije, ki so sestavljene ali natisnjene na papirju ali pa celo v obliki digitalne datoteke. Načrt, na katerem je orisana arhitektura ima torej cilj bodisi prikazati obstoječi kraj oziroma predmet bodisi posredovati dovolj informacij graditelju oz. proizvajalcu za uresničitev modela.

Arhitekturno projektiranje na enem mestu

Nudimo vam tudi arhitekturno projektiranje oziroma načrtovanje izrabe prostora. Arhitekturno projektiranje vključujejo arhitekturni koncepti (načrt razvoja objekta, ki ga opredeljuje arhitektura), načrtovanje (tlorisi, glavne fasade,...), projekt itd. Upravljanje nepremičnin se na koncu nanaša na skrb za vse tiste dele, prostore in naprave v objektu, ki so last vseh lastnikov. V procesu kot je arhitekturno projektiranje skušamo uskladiti vaše želje kot tudi potrebe strank v načrt (krajinske) arhitekture. Glede na načrt gradbenih konstrukcij vam kasneje izdelamo grob konstrukcijski izračun za objekte.

Kakovosten načrt gradbenih konstrukcij

Najprej je potrebno proučiti načrt gradbenih konstrukcij ter upoštevati oziroma analizirati vpliv dejavnikov na okolje delovnega mesta. Načrt gradbenih konstrukcij obravnava konstrukcijske zasnove in opise konstrukcij objektov. Upravljanje nepremičnin pri tem izvaja vzdrževanje in urejanje prostorov v objektu. Dodelan načrt gradbenih konstrukcij je potrebno od leta 2008 projektirati po evrokodu. Načrt pri zasnovi gradbenih konstrukcij morajo spremljati upoštevani splošni in specifični projektni pogoji, ki so vezani na načrt arhitekture in krajinske arhitekture.

Načrt krajinske arhitekture

Načrt krajinske arhitekture ali bolje rečeno naloga krajinskih arhitektov je upoštevati strankine želje na ustvarjalen, ekonomsko učinkovit in edinstven način življenja. Načrt krajinske arhitekture zajema različne vrtne, parkovne elemente oblikovane v določenem okolju, ki se prijetno in dinamično spreminja skozi letne čase. Krajinsko oblikovanje zahteva predhodno načrt zunanje ureditve krajinske arhitekture, kjer prikazane elemente obravnavamo in jih usklajujemo na sestanku s stranko. Ko se načrt odobri se izriše popolna delovna risba, ki vsebuje saditvene načrte, razsvetljavo, odvodnjavanje in popolne podatke, ki jih vsebuje načrt oziroma arhitektura. Načrt krajinske arhitekture mora vsebovati vse dane podrobnosti zaradi konkurenčne ponudbe, morebitnih težav in nezaželenih presenečenj med samo gradnjo. Načrt krajinske arhitekture se običajno izvaja po arhitekturnem načrtovanju. Oba zajemata takšno in drugačno arhitekturno projektiranje. S tem je povezano upravljanje nepremičnin glede na dan objekt.

Podjetje za upravljanje nepremičnin

V podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana se ukvarjamo tudi s storitvami kot je upravljanje nepremičnin, ki so vezane predvsem na upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb. Upravljanje nepremičnin vključuje sprva pripravo organizacije. Upravljanje nepremičnin nato izvaja finančne in administrativne storitve. Upravljanje nepremičnin na koncu izvaja še planiranje vzdrževanja in organizacijo ter izvajanje vzdrževanja in urejanja skupnih prostorov, ki jih definira arhitektura.

Krasinvest d.o.o. Arhitekturno projektiranje in načrt gradbenih konstrukcij, povezava do naše spletne strani:
  • projektiranje
  • gradbeni inženiring
  • gradbeno dovoljenje
  • gradbeni nadzor
  • ocenjevanje nepremičnin
  • geodetske storitve
  • arhitekture
  • svetovalni inženiring