Izračun zavarovanja

Kot novost vam E-zavarovanja nudijo izračun zavarovanja za avtomobile, da vas ne bo nikoli nič presenetilo. Izpolnite podatke, za ostalo bomo poskrbeli mi.


Podjetje e-Zavarovanja d.o.o. nudi celovito informacijo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, dodatnem zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za avtomobil in dom ter nudi možnost izračuna zavarovanja.


E-Zavarovanja d.o.o. za vas pregleda ponudbe storitev vseh zavarovalnic (Vzajemna, Triglav, Adriatic Slovenica), najde najugodnejšo rešitev in vam nudi vse informacije na enem mestu.
Kot novost nudimo tudi ugodno varčevanje za mlade.

Avtomobilsko zavarovanje in izračun

Do najugodnejšega avtomobilskega zavarovanja lahko pridete tako, da:

  • izpolnite informativni izračun zavarovanja na naši spletni strani,
  • nam po elektronski pošti (avto@e-zavarovanja.com) pošljete kopijo stare avtomobilske police in izrazite svoje želje,
  • kopijo stare police z željami lahko pošljete tudi na poštni naslov (e-Zavarovanja d.o.o., Borštnikov trg 2, 1000 Ljubljana) ali po faksu na številko 01/200-88-01,
  • kontaktirate nas lahko tudi po telefonu na številko 040/556-489 ali 051/412-003.

Vzajemna - dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji nudi tudi Vzajemna. S tem zdravstvenim zavarovanjem se načeloma prvič srečamo ob prvi zaposlitvi, saj zanjo poskrbi delodajalec, za dodatna zdravstvena zavarovanja pa smo odgovorni sami.
Dopolnilna zdravstvena zavarovanja krijejo razliko oziroma del razlike stroškov do polne vrednosti standarda zdravstvenih in s tem povezanih storitev nad deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje (doplačila znašajo od 575 % odstotkov cene zdravstvene storitve, zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov), ne krije pa doplačil za zdravstvene storitve, zdravila ter medicinsko-tehnične pripomočke nad standardom, določenim z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.


Pri Vzajemni priporočamo, da si dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredite čim prej po prekinitvi ali prenehanju starega zavarovanja, saj nastopi v primeru, da z njim odlašate več kot mesec dni, čakalna doba treh mesecev. To pomeni, da mora zavarovanec kljub plačani premiji za dopolnilno zdravstveno zavarovanje tri mesece sam doplačevati zdravstvene storitve. V primeru, da zavarovanec čaka več kot leto dni, se mu na osnovno premijo določi pribitek (za vsako polno nezavarovano leto tri odstotke, največ do 80 odstotkov).

Dodatno zdravstveno zavarovanje Vzajemnadodatno zdravstveno zavarovanje vzajemna

Vzajemna omogoča tudi sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja za nadstandardne storitve, ki krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki ter zagotavlja izplačila denarnih prejemkov, ki niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le-te namreč ne krije niti nadomestno niti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.


Storitve, ki jih plačate s sklenitvijo dodatnega zavarovanja:

  • krajše čakalne dobe pri zdravstvenih storitvah,
  • boljša zdravila oziroma oskrba,
  • nezgodno zavarovanje za primer smrti,
  • zavarovanje v tujini,
  • dodatno mnenje strokovnjakov,
  • dnevno nadomestilo za čas bivanja v bolnišnicah in zdraviliščih.


Ponudbe dodatnih zavarovanj so med posameznimi zavarovalnicami precej različne, izračunate pa si jih lahko s pomočjo izračunov zavarovanja, dostopnih na straneh posameznih zavarovalnic.

E-zavarovanja d.o.o. | izračun zavarovanja, Vzajemna dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje Vzajemna - povezave do naše spletne strani: