Osnovno zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih storitev. V Sloveniji se zdravstveno z. deli na tri sestavne dele. Prvi je obvezno ali osnovno zdravstveno zavarovanje, drugi del je dopolnilno, tretji del pa dodatno ali nadstandardno. Obvezno je predpisano po zakonu in brez njega ste samoplačnik, kar pomeni, da morate vsako zdravstveno obravnavo poravnati sami. Osnovno pokrije le del stroškov zdravstvene oskrbe, vendar se temu lahko izognemo tako, da sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Torej, če imate sklenjeno dopolnilno, vam ni potrebno doplačevati za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko - tehnične pripomočke.

Kdaj potrebujete dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo vsi. Izključeni so le otroci, šolska mladina, študenti in osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil. V primeru, da dijak ali študent izgubi status, ob prvi zaposlitvi ali ob dopolnjenem 26. letu starosti priporočamo, da sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje in se tako izogne doplačilom. Dopolnilno je dobro skleniti tudi, če ste študent, ki odpira s.p., če postanete družbenik v d.o.o. ali d.n.o., če na novo postanete državljan Republike Slovenije, če želite zamenjati zavarovalnico in kadar iz drugih razlogov nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Velikokrat ljudje v pogovornem jeziku zamenjujemo dopolnilno za dodatno. Vendar ti dve vrsti zavarovanja nista enaki. Dodatno je del dopolnilnega. Imenujemo ga nadstandardno zdravstveno zavarovanje.

Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vam zagotavlja višji standard zdravstvenih storitev. S tem zavarovanjem pridobite boljše bivanje in oskrbo v zdraviliščih in v bolnicah, pravico do povračila stroškov za zahtevnejše zdravstvene pripomočke in zdravila, zagotavljanje zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti in uveljavljanje ambulanto - specialističnih storitev v samoplačniških ambulantah.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje svetujemo vsakemu posamezniku, medtem ko je nadstandardno primerno za tiste, ki si želijo več, kot jim lahko nudi dopolnilno.

Kje skleniti dopolnilno zdravstveno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje?

Na slovenskem trgu je mnogo zavarovalnic, kjer lahko sklenemo zavarovanja. Med cenami različnih zavarovalnic ni velike razlike, vendar nekatere zavarovalnice ob sklenitvi zavarovanja ponujajo določene ugodnosti. Zato je smotrno, da preverite ponudbo večih zavarovalnic, preden se odločite kje boste sklenili svoje zavarovanje. Na spletni strani podjetja E-zavarovanja lahko izbirate med tremi zavarovalnicami - Triglav, Adriatic Slovenica in Vzajemna.

Če sklenete dopolnilno pri Triglavu, boste zanj plačali 28,54 € (premija vsebuje maksimalni 3% popust) za mesečno premijo, za letno premijo pa 342,45 €. Ob tem boste prejeli 3 % popusta na premijo in še veliko drugih ugodnosti.

Adriatic Slovenica vam ponuja dopolnilno za 28,50 € na mesec. (premija vsebuje maksimalni 3% popust)

Pri zavarovalnici Vzajemna pa mesečna premija znaša 27,76 €(premija vsebuje maksimalni 3% popust - trajni nalog). Kot ugodnost vam nudijo dopolnilno z. Vzajemna Zdravje, ki je dopolnilno z določenimi ugodnostmi, ki jih navadno dopolnilno nima.

Nadstandardno pri nas sicer ni na voljo, nudimo pa dopolnilna zdravstvena zavarovanja z določenimi ugodnostimi. Pokličite nas!

E-zavarovanja | Osnovno, dopolnilno, zdravstveno zavarovanje za tujino - povezave do naše spletne strani: