Dopolnilno zavarovanje - Dopolnilno zdravstveno zavarovanje - E-zavarovanja

Odločite se za dopolnilno zavarovanje. Z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem vam stroškov zdravstvenih storitev ni potrebno plačati. Dopolnilno (pogovorno ga poimenujeno tudi dodatno) zdravstveno zavarovanje vas razbremeni stroškov doplačil zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti, pri specialistično ambulantnem zdravljenju ter:

 • pri zdravljenju v tujini,
 • pri bolnišničnem zdravljenju, vključno z nastavitvami in prehrano v bolnišnici,
 • pri terapevtskih in rehabilitacijskih posegih, vključno z nastavitvami in prehrano v zdravilišču,
 • pri reševalnem prevozu,
 • pri zdravilih na recept, skladno z veljavno listo, ter zdravilih s seznama medsebojno zamenljivih zdravil do priznane vrednosti zdravil,
 • pri stroških medicinsko tehničnih pripomočkov in zobnoprotetičnih nadomestkov.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške, ki nastanejo ob zdravljenju

Če si želite omiliti stroške zdravstvenih storitev, potrebujete urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S sklenitvijo dopolnilnega zavarovanja stroške zdravstvenih storitev krije zavarovalnica. Razlik za storitve pa vam ni potrebno doplačevati. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno in nudi širši obseg storitev kot obvezno zavarovanje. Pri E-zavarovanjih vam ponujamo dopolnilno treh zavarovalniških hiš: Triglava, Vzajemne in Adriatic Slovenice. Dopolnilno krije razliko za iste zdravstvene storitve in nudi enake ugodnosti.

Komu je dopolnilno zavarovanje namenjeno?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima urejeno obvezno. Večinoma se z dopolnilnim zavarovanjem srečamo, ko je sklenitev dodatnih zavarovanj odvisna od naših želja in potreb:

 • ob prvi zaposlitvi,
 • ob izgubi statusa študenta,
 • ob dopolnjenem 26. letu starosti,
 • ob ustanovitvi samostojnega podjetja (s.p.), družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.),
 • ob pridobitvi državljanstva RS,
 • ob predhodni prekinitvi dopolnilnega zavarovanja.

Uredite dopolnilno zavarovanje preko spletne storitve

Pri E-zavarovanja vam nudimo številne informacije o zavarovanju. Pri nas lahko dopolnilno sklenete na hiter in enostaven način. Zavarovanje lahko sklenete od doma, z izpolnitvijo in podpisom pristopnice preko naše spletne storitve. Nudimo vam pakete zavarovanj zavarovalniške hiše Triglav, zavarovalniške hiše Vzajemna in zavarovalniške hiše Adriatic Slovenica. Zavarovanje sklenete za leto dni, izjemoma za krajše obdobje. Z ureditvijo dopolnilnega zavarovanja pri zdravljenju ne boste imeli doplačil.

E-zavarovanja | Dopolnilno zavarovanje, avtomobilska zavarovanja - povezave do naše spletne strani: