Avtomobilska zavarovanja - AO, AO+, kasko zavarovanje vozil

Kljub previdnosti se nam v prometu mimogrede lahko pripeti nezgoda, v kateri drugemu udeležencu povzročimo gmotno škodo. To škodo smo mu dolžni povrniti, zato moramo ob registraciji vozila po zakonu skleniti tudi zavarovanje pred odgovornostjo. Obvezna avtomobilska zavarovanja AO krijejo materialno in nematerialno škodo, ki smo jo s svojim vozilom povzročili oškodovancu. AO+ zavarovanja škodo zaradi telesnih poškodb krijejo tudi vozniku, ki je prometno nesrečo povzročil. Kasko zavarovanje vozil pa poskrbi še za popravilo oziroma povračilo škode na lastnem vozilu.


Podjetje e-Zavarovanja d.o.o. se ukvarja z zavarovalniškim zastopanjem za avtomobilska zavarovanja, dopolnilna zdravstvena zavarovanja in zavarovanja doma. Nudimo pa tudi svetovanja s področja varčevanja za mlade. Naša spletna stran vam na enem mestu ponuja celovito informacijo o zavarovanju in o storitvah vseh zavarovalnic.

Avtomobilsko kasko zavarovanje vozil - popolni in delni kasko

Kasko zavarovanje škodo na motornem vozilu krije tudi v primerih, če povzročitelj prometne nesreče ni znan ali če škodo povzročita nek naravni pojav oziroma višja sila. Popolno kasko zavarovanje vozil pa škodo krije tudi v vseh ostalih primerih.


Paket delnega kaska je medtem mogoče skleniti v več različicah. Navadno krije škodo v primerih prometne nesreče, padca zrakoplova, potopitve med prevozom s trajektom, požara, potresa, udara strele, eksplozije, zemeljskega in snežnega plazu ter poplave, prav tako pa zagotavlja najem nadomestnega osebnega vozila. Dodatno lahko dokupimo tudi zavarovanje pred škodo zaradi viharja in toče ter zaradi kraje in vandalizma. Obseg kritja vedno natančno preverite pred sklepanjem in preverite splošne pogoje zavarovanja.


Zavarovalnice pa pri nekaterih popravilih zaračunajo soudeležbo pri stroških popravila oziroma t. i. franšizo. Gre za znesek, ki ga zavarovanec v primeru škode nosi sam in ki se določi v odstotkih glede na nabavno vrednost avtomobila. Tudi odbitna franšiza je seveda eden od dejavnikov, ki vplivajo na ceno premije za kasko zavarovanje vozil. Večja kot je franšiza, nižja je cena premije.


Cena premije za kasko avtomobilska zavarovanja pa je v največji meri odvisna od premijskega razreda oziroma od škodnega dogajanja v zadnjih letih. Premijski razredi in stopnje temeljne zavarovalne premije so navedeni v odstotkih popusta in se obračunavajo enako kot pri AO-zavarovanjih.

Zelena karta - mednarodno potrdilo za sklenjena avtomobilska zavarovanja

Potovanje v tujino z avtom brez zavarovanja je nezakonito. Če ste vpleteni v prometno nesrečo, vas poleg stroškov nesreče čakajo globe in kazenske sankcije. Zelena karta je mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki zagotavlja zavarovalno kritje v obsegu, ki ga določa pristojni zakon o obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti v obiskani državi. Zelena karta omogoča vozniku potovanje v 43 držav z zavarovalnim kritjem. Zelena karta se izda na podlagi prometnega dovoljenja in zavarovalne police avtomobilskega zavarovanja.

Za ugodna avtomobilska zavarovanja obiščite našo spletno stran. Vabljeni!

E-Zavarovanja | Avtomobilska zavarovanja, zdravstveno zavarovanje, zelena karta, zavarovanje vozil.