Izračun avto zavarovanja

Sklepanje avto zavarovanja je lahko precej zoprno opravilo. Na tržišču je veliko zavarovalnic, ki ponujajo zavarovanje vozila in težko je pregledati vse. Med seboj se razlikujejo po tipu storitev, popustih, ugodnostih, informativnem izračunu avtomobilskega zavarovanja in tem, kaj le-ta vključuje. Družba E-Zavarovanja d.o.o. vam olajša delo z izračunom avto zavarovanja in zbiranjem ponudb na enem mestu.
Hitro in najugodnejšo ponudbo zavarovanja vozila dobite tako, da nam na elektronski naslov (avto@e-zavarovanja.com), faks (01/200-88-01) ali po standardni pošti (e-Zavarovanja, p.p. 578, 1102 Ljubljana) pošljete skenirano polico in račun ter nam sporočite vašo telefonsko številko. Lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko (040/ 556-489) ali na naši spletni strani izpolnite informativni izračun avto zavarovanja in ponudnike preverite sami.

Zavarovanje avta

Kaj vpliva na informativni izračun avtomobilskega zavarovanja?

Na ceno zavarovanja vozila vpliva:

 • znamka vozila (na določene znamke vozil vam posamezne zavarovalnice nudijo popust),
 • tip vozila,
 • moč motorja,
 • število potniških mest,
 • izračun rizika (ali ima vozilo alarm, leto izdelave izpita, vozniške izkušnje, starost zavarovanca in podobno).

Osnovno avto zavarovanje vozila

Osnovno avto zavarovanje (AO) je obvezno in nujno za vsa vozila, vključena v promet. Osnovno avtomobilsko zavarovanje vključuje povrnitev škode, ki jo je s svojim ravnanjem v prometu zavarovanec povzročil drugim osebam, ne daje pa odškodnine za lastne poškodbe. Osnovno avtomobilsko zavarovanje krije:

 • materialno škodo: škodo na drugih vozilih, zgradbah ipd.,
 • nematerialno škodo: pod katero spada poškodovanje oseb v nesreči.

Osnovno avto zavarovanja je veljavno tudi v tujini ob predložitvi zelene karte.
Ponudbe so različne, na spletu pa je mogoče najti veliko število izračunov za različna avto zavarovanja.

Kasko zavarovanje - izračun

Kasko zavarovanje je nadgradnja osnovnega in krije tudi škodo, ki je nastala na motornem vozilu povzročitelja prometne nesreče, prav tako pa se oškodovancu povrnejo stroški nastali zaradi naravnega pojava oziroma višje sile.


Ločimo med polnim kasko zavarovanjem in delnim kasko zavarovanjem. Polno kasko zavarovanje krije škodo, nastalo med:

 • prometno nezgodo,
 • padcem ali udarcem kakega predmeta, med padcem zračnega vozila,
 • požarom,
 • nenadnim zunanjim toplotnim delovanjem ali kemičnim delovanjem,
 • eksplozijo (razen jedrsko),
 • viharjem ali točo in poplavami,
 • direktnim udarom strele,
 • potresom ali zemeljskim oziroma snežnim plazom,
 • med demonstracijami, manifestacijami ali zlonamernimi in objestnimi dejanji tretjih oseb,
 • med zlonamernimi ali objestnimi dejanji tretjih oseb,
 • poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči ponesrečencem v nesreči,
 • namernega poškodovanja zavarovanih stvari, zaradi preprečitve večje škode.


Delno kasno zavarovanje pa pomeni kritje samo določenega tveganja (na primer prometna nesreča, padec zrakoplova, potopitev med prevozom s trajektom, požar, potres, udar strele, eksplozija, zemeljski in snežni plaz, poplava, najem nadomestnega osebnega vozila) in je cenejše. Pred sklenitvijo kasko zavarovanja je potreben obvezen predhoden ogled avtomobila.


Za informativni izračun kasko zavarovanja lahko izpolnite obrazec na spletu.

E-Zavarovanja d.o.o. | izračun avto zavarovanja, kasko zavarovanje izračun, zavarovanje vozila, informativni izračun avtomobilskega zavarovanja.